------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

28 juni 2020

Wereldgebed


Er wordt veel gespeculeerd over de het post-corona tijdperk. Sommigen willen al het oude zo vlug en zo volledig mogelijk terug op de been brengen. Anderen willen het plan dat al lang in hun lade lag uitvoeren. Maar de tijden zijn veranderd. Laten we er in zeevaarttermen over spreken. De winden en de stromingen zijn gedraaid, misschien liggen zelfs de continenten niet meer op hun oude plaats. Hoe moeten we dan varen? Durven hopen op een gunstige wind? Laten we vooral elkaars krachten en noden zien en op elkaar vertrouwen. Dit wordt mooi uitgedrukt in een kort gebed van Hermann Schalück ofm.

“O God, zend ons opnieuw uw Geest; dat hij voor ons een brandend en schitterend vuur mag zijn; dat hij onze schaduwen en angsten verjaagt en onze liefde weer tot leven wekt. Moge de Geest voor ons een zachte bries zijn die ons troost, die onze angst voor de toekomst kalmeert. Moge de Geest een sterke wind zijn die onze zeilen doet bollen, ons in een gedurfde richting stuurt en ons zo naar nieuwe horizonten leidt. Moge de Geest een storm zijn die de wolken wegjaagt; moge hij het water zijn dat de bloemen na de droogte weer laat bloeien. Heer van onze geschiedenis, moge uw Geest ons in staat stellen om onmiddellijk aan de slag te gaan met de oude opdracht die u ons heeft toevertrouwd, en die nog steeds in staat is om vandaag onszelf en onze wereld te herscheppen.”

Jan Degraeuwe


------