------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2006– 2007

                                   (Link naar vroegere vieringen)


Oktober

 

01/10   Marcel Braekers

26e zondag: Hoeveel profetisme kan de kerk aan?
kindernevendienst: Geert

08/10   Gonda Mertens

27e zondag: Spiritualiteit

15/10   Marcel Braekers

28e zondag: Een mislukte ontmoeting: Jezus en de rijke man
kindernevendienst: Frank

21/10  

Afscheid van Paule Donckers

22/10   Rik Nuyten

29e zondag: Navolgen van Jezus

29/10   Marcel Braekers

30e zondag: Een kerk in transformatie
met de visietekst : "Een toekomst voor Filosofenfontein"
kindernevendienst: Geert

November

 

01/11   Marcel Braekers

05/11   Lut Saelens

Leven en dood

12/11   Wereldgroep

De rol van de vrouw in ontwikkeling
kindernevendienst: Brigitte

19/11   Kris Gelaude

Liturgie

26/11   Marcel Braekers

Laatste zondag: Christus de gestalte van God
kindernevendienst: Sabine

December

 

03/12   André Benoit

1e zondag van de advent: Van angst naar waakzaamheid

10/12   Marcel Braekers

2e zondag van de advent: Groeien in fijngevoeligheid
kindernevendienst: Siska

17/12   Jacques Perquy

3e zondag van de advent: Wat moeten wij doen?
met verwijzing naar Leuvense projecten ("Samen armoede uitsluiten")

24-25/12  Marcel Braekers

Kerstmis : een viering als spiegel
op 25 december: speciale kerstviering voor de kinderen

31/12    Els Trekker

"Suspension of Disbelief"

Januari

 

01/01    Marcel Braekers

Nieuwjaarsviering

07/01    Hilde Boers

Driekoningenviering

14/01    Marcel Braekers

2e zondag door het jaar: God wil zich verloven met deze wereld (Jo.2)
kindernevendienst: Sabine

21/01    Maurits Eycken

3e zondag door het jaar: het visioen van Jesaja

28/01    Marcel Braekers

4e zondag door het jaar: Geen profeet wordt aanvaardt in zijn eigen vaderstad
kindernevendienst: Brigitte

Februari

 

04/02     Kris Gelaude

5e zondag door het jaar: Waardoor voelen wij ons geroepen?

11/02     Marcel Braekers

6e zondag door het jaar: Gelukkig jullie, die arm zijn
kindernevendienst: Frank

18/02     Frank Cuypers

7e zondag door het jaar: Bemin uw vijand

21/02     Marcel Braekers

Aswoensdag: Komen uit het water en staan in de woestijn (1)

25/02     Marcel Braekers

1e zondag van de vasten: Komen uit water en staan in de woestijn (2)
kindernevendienst: Brigitte

Maart

 

04/03    Jongerenviering

Om te zien een nieuwe aarde: viering met en door de jongeren

11/03    Marcel Braekers

2e zondag van de vasten: Het geduld van de wijngaardenier
kindernevendienst: Sabine

18/03    Ides Nicaise

3e zondag van de vasten: Broederlijk Delen: Burkina Faso

25/03    Wereldgroep

"Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het"
kindernevendienst: Geert

April

 

01/04    Marcel Braekers

Palmzondag: Een woordvoerder voor wie niemand heeft

05/04    Marcel Braekers

Witte Donderdag: Zijn laatste testament

06/04    Kris Gelaude

Goede Vrijdag: Geen andere weg dan de menselijke

07-08/04  Marcel Braekers

Paasviering: De zoektocht naar de God van leven
op Paasdag: speciale paasviering voor de kinderen

15/04   Paulette Serverius

2e paaszondag: Die mij droeg op adelaarsvleugels
kindernevendienst: Siska

22/04   Marcel Braekers 

3e paaszondag: Petrus en de geliefde leerling

29/04   Lut Lemmens

4e paaszondag: Ik en de vader, Wij zijn één

Mei

 

06/05   Marcel Braekers 

5e paaszondag: Ik geef u een nieuw gebod
kindernevendienst: Frank

13/05   Sabine Van Huffel

6e paaszondag: Over verrijzenisgeloof, christen- en vredebeleving

17/05   Marcel Braekers

Hemelvaart: Opgenomen in Gods heerlijkheid

20/05   Marcel Braekers

7e paaszondag: Mogen zij erkennen dat Gij Mij gezonden hebt
kindernevendienst: Siska

27/05   Jongerenviering
            Geert Craps

Pinksterviering door de jongeren

Juni

 

03/06   Marcel Braekers en
            Ward Verbakel

Filosofenfontein: een ruimtelijke visie
kindernevendienst: Brigitte

10/06   Marcel Braekers

10e paaszondag: Over de plaats waar wij vieren

17/06   Jacques Perquy

11e paaszondag: Uitsluiting en herstel
kindernevendienst: Sabine

24/06   Herman

 

Juli

 

01/07   Lut Saelens

Innerlijke vrijheid

08/07   Marcel Braekers

Zending van de 72 leerlingen

15/07   André Benoit

De barmhartige Samaritaan

22/07   Marcel Braekers

Over gastvrijheid

29/07   Lisette Monard

Bidden

Augustus

 

05/08    Marcel Braekers

Als rijkdom toeneemt

12/08    Maurits Eycken

Oogstfeest

15/08    Liesbeth Daenen

OLV-Tenhemelopneming

19/08    Marcel Braekers

Bidden met psalmen

26/08    Rik Nuytten

Wie wordt gered?

September

 

02/09    Marcel Braekers

22e zondag: Over bescheidenheid

09/09    Lut Lemmens

23e zondag: De weg van de witte wolken

16/09    Marcel Braekers

24e zondag: De parabels over verliezen en vinden

23/09    Paulette Serverius

25e zondag

30/09    Marcel Braekers

26e zondag: De arme Lazarus en de rijke

 

 

 

------