------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2012– 2013

(Link naar vroegere vieringen)

Oktober

 

07/10   Marcel Braekers

  27e zondag: Verbondenheid en trouw

14/10   Geert Craps

  28e zondag: De rijke man

21/10   Marcel Braekers

  29e zondag: Gekomen om te dienen

28/10   Jan Degraeuwe

  30e zondag: Bartimeüs, de blinde leerling

November

 

01/11  Marcel Braekers 

  Allerheiligen: Laat niet verloren gaan één mensenkind

04/11   Arnout Malfliet

  31e zondag: Met heel uw ziel en uw kracht

11/11   André Benoit

  Doe ons opengaan voor het visioen van vrede

18/11   Marcel Braekers

  33e zondag: De komst van het Eindrijk

25/11   Lut Saelens

  In staat van genade

December

 

02/12   Marcel Braekers

  1e zondag van de Advent: Wakend uitzien

09/12   Gerlinde Doyen

  2e zondag van de Advent: Als wij mensen zijn die Gods heil
 
verwachten

16/12   Marcel Braekers

  3e zondag van de Advent: Johannes de Doper en de oproep tot
  gerechtigheid

23/12   Jef Schoenaers

  4e zondag van de Advent: Laten wij zelf woorden spreken van
  genade

24/12   Marcel Braekers

  Kerstviering  

25/12   Marcel Braekers en de
            kindernevendienst

 Speciale Kerstviering met de kinderen

30/12   Marcel Braekers  

  Zondag na Kerstmis: Feest van de H. Familie

Januari 2013

 

06/01   Johan Denayer

  Feest van de Openbaring

13/01   Els Van Hove

  1e zondag: Vergeving: de doop van Jezus door Johannes

20/01   Marcel Braekers

  2e zondag: de bruiloft van Kana: Men keek uit naar een nieuwe tijd

27/01   Frank Cuypers

  3e zondag: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en wij zullen
  hem vieren in vreugde.

Februari

 

03/02   Marcel Braekers

  4e zondag: de mateloosheid van de liefde (1 Corinthiërs 13)

10/02   Kris Gelaude

  5e zondag: Vaar naar het diepe

17/02   André Benoit

  1e vastenzondag: En leid ons niet in bekoring (Mt.4: 1-11) 

24/02   Marcel Braekers

  2e vastenzondag: Zien, soms even

Maart

 

03/03   Jacques Perquy

  3e vastenzondag: Heilige grond

10/03   Marcel Braekers

  4e vastenzondag: Waarom bezoekt Gij mij?

17/03   Ides Nicaise

  5e vastenzondag: de overspelige vrouw

24/03   Marcel Braekers

  Palmzondag: een koning op een ezel gezeten

28/03   Marcel Braekers

  Witte Donderdag: In dienstbaarheid als gemeenschap het brood
  breken

29/03   Kris Gelaude

  Goede Vrijdag: Het gelaat van de ander

30/03   Marcel Braekers

 Paasnacht: "In een nacht helder als de dag"

April

 

07/04   

 

14/04   Marcel Braekers

  3e Paaszondag: Het net scheurde niet (Jo.21)

21/04   Rik Nuytten

  4e Paaszondag: Wie is Jezus? (Joh.10,22-42)

28/04   Marcel Braekers

  5e Paaszondag: Een nieuw gebod geef ik u (Jo.13,31-35)

Mei

 

05/05   Jan Degraeuwe

  De stad die wij moeten bouwen

09/05   Marcel Braekers

  Hemelvaart: Wat wij van Hem bezaten is om ons heen

12/05   Geert Craps

  Eenheid

19/05   Marcel Braekers

  Pinksteren: "Dat vuur van het begin wij ademen het in"

26/05   

 

Juni

 

02/06  Sabine Van Huffel

  9e zondag door het jaar: De honderdman zet alles op zijn kop

09/06  Marcel Braekers

 10e zondag: "Bewogen tot in zijn ingewanden"

16/06  Marcel Braekers

 11e zondag: Naar een democratisch Kerkbestuur

23/06  Jef Schoenaerts

 12e zondag: Onbevangen en vrij tegenover het leven

30/06  Liturgische werkgroep

  Organisatie en aansturing van de kapelgemeenschap

Juli

 

07/07  Ides Nicaise

 Evangelische anti-crisisrecepten

14/07  Marcel Braekers

 15e zondag: Wie is naaste geweest?

21/07  Lisette Monard

 16e zondag: Over wat nodig is!

28/07  Marcel Braekers

 17e zondag: Heer leer ons bidden

Augustus

 

04/08  Kris Gelaude

 Pelgrim in het leven (Dominicus)

11/08  Marcel Braekers

 Hoe zich bevrijden van bezitsdrang en groeien in zorgeloosheid?

15/08  Rik Nuytten

 Wie is Maria?

18/08  Jacques Perquy

 Ik kom verdeeldheid brengen

25/08  Gerlinde Doyen

 Een begeesterde gemeenschap

September

  

01/09  Gond Mertens

  "Wie zichzelf vernedert"

08/09  Jef Schoenaerts

  Hefbomen voor een ander gezicht van de Kerk

15/09  Marcel Braekers

  Vreugde om wie gevonden wordt

22/09  Arnout Malfliet
           *Marc Waelkens

  Je kan geen twee heren dienen
 *Historische toelichting bij "de onrechtvaardige rentmeester"

29/09  Johan Denaeyer

  De rijke en de arme 

------