top
------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2018– 2019

(Link naar vroegere vieringen)

Oktober

 
 14/10  3 Lekendominicanen  28e zondag: Op weg met Dominicus
 21/10  Marcel Braekers
 29e zondag: Wie groot wil zijn moet dienaar van u zijn
 28/10 Herman Wouters
 30e zondag: De genezing van Bartimeus
November

 01/11 Marcel Braekers
 Allerheiligen  
 04/11 Rik Nuytten
 31e zondag: Het belangrijkste gebod 
 11/11 Marcel Braekers
 32e zondag: Een klein gebaar dat de mens groot maakt 
 18/11 Geert Craps
 33e zondag: De morele verbeelding
 25/11 Marcel Braekers
 34e zondag: Voleindingszondag 
December

 01/12
 Afscheid van Vik Doyen
 02/12 Jacques Perquy
 1e zondag van de Advent: Samen tegen armoede
 09/12 Ria Verschueren
 2e zondag van de Advent: Geroepen worden naar het licht
 16/12 Marcel Braekers
 3e zondag van de Advent: verwachtend uitzien
 23/12 Jef Schoenaerts
 4e zondag van de advent: Gegroet en gezegend
 24-25/12 Lut Saelens
 Kerstmis 2018: Vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft
 30/12 Marcel Braekers
 Feest van de Heilige familie
Januari 2019

 06/01 Kris Gelaude
 Feest van de Openbaring
 13/01 Marcel Braekers
 Doop van Jezus
 20/01 Frank Cuypers
 De bruiloft van Kana (Nieuwe wijn voor nieuwe vreugde)
 27/01 Marcel Braekers  3e zondag: Vandaag is de Schrifttekst in vervulling gegaan
Februari

 03/02 Lut Lemmens
 Maria Lichtmis
 10/02 Marcel Braekers
  5e zondag: Geroepen en gezonden
 17/02 Rik Nuytten
 6e zondag: Opgericht uit de dood
 24/2 Jef Schoenaerts
 7e zondag:Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is
Maart

 03/03 Marcel Braekers  8e zondag – een leerling staat niet boven zijn leermeester
 10/03 Marcel Braekers  1e zondag van de vasten (2019) – geef (geen) gehoor
 17/03 Jan Degraeuwe
 2e zondag van de vasten – Verheerlijking en belofte
 24/03 Jacques Perquy
 3e zondag van de vasten – Tweede adem
 31/03 Marcel Braekers  4e zondag van de vasten – Gods tedere nabijheid
April

 07/04 Lut Saelens
 5e zondag van de vasten - Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu             ontkiemt het -  heb je het nog niet gemerkt? 
 14/04 Marcel Braekers
 Palmzondag 2019: de plaatsbekleder voor ons allen
 18/04 Marcel Braekers
 Witte Donderdag 2019: kleine gebaren van liefde
 19/04 Anne-Lieze, Annette, Ria
 Goede Vrijdag 2019
 20/04 Marcel Braekers
 Pasen 2019: een teken van hoop in een wereld die in brand staat
Mei

 28/04 Ides Nicaise
 Beloken Pasen 2019: Christus en Krishna: een dubbelportret
 05/05 Marcel Braekers
 3e Paaszondag (2019) – een prettige verdeeldheid?
 12/05 LisetteMonard
 4e Paaszondag (2019) – Want Mijn huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken
 19/05 Frank Cuypers
 5e Paaszondag (2019) - Zoals Ik u heb liefgehad
 26/05 Geert Craps
 6e Paaszondag (2019) - De Toetssteen
 30/05 Marcel Braekers
 Hemelvaart (2019) - Kijk naar de aarde
Juni

 02/06 Rik Nuytten
 7e Paaszondag (2019) – Mogen allen ιιn zijn
 09/06 Sabine Van Huffel
 Pinksteren 2019 ``Laat de Geest maar waaien!”
 16/06 Marcel Braekers
 Drievuldigheidszondag (2019)
 23/06 Jan Degraeuwe  Sacramentszondag 2019: Tafelmanieren
 30/06 Marcel Braekers  13e zondag (2019) – wie zijn de echte volgelingen?
Juli

 07/07 Jacques Perquy
 14e zondag (2019) – Mededogen
 14/07 Marcel Braekers
 15e zondag (2019) - Wie werd naaste van het slachtoffer?
 21/07 Gond Mertens
 16e zondag (2019) - Bezoek van Jezus aan Martha en Maria
 28/07 Marcel Braekers  17e zondag (2019) - Vraag en er zal je gegeven worden
Augustus

 04/08 Sabine Van Huffel  18e zondag (2019) - Wees rijk naar God toe
 11/08 Ides Nicaise
 19e zondag (2019) - Van Abraham tot Dominicus: op weg, omwille van Zijn Woord
 15/08 Lut Lemmens
 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (2019)
 18/08 Marcel Braekers
 20e zondag (2019) – ‘ik kom verdeeldheid brengen’
 25/08 Lut Saelens
 21e zondag (2019) - De nauwe deur naar het Koninkrijk Gods
September

 01/09 Marcel Braekers
 22e zondag (2019) – Over bescheidenheid
 08/09 Jacques Perquy
 22e zondag (2019) – Geloven in vrijheid
 15/09 Marcel Braekers
 24e zondag (2019) – God zoekt de mens. En wat doet de mens?
 29/09 Marcel Braekers  26e zondag (2019) - Lazarus en de rijke
------

klok