------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Werkgroepen van de Filosofenfontein

  • De liturgische werkgroep stuurt en maakt plannen voor de liturgie.

  • De wereldgroep vraagt aandacht voor actuele wereldvragen.

  • Het koor brengt elke zondag meerstemmige liederen bij de volkszang.
  • De kerngroep stuurt het algemene reilen en zeilen van de gemeenschap.
  • Daarnaast zijn verschillende werkgroepen opgericht om specifieke taken op zich te nemen.


                                         - - - - - - - - -

  • Jaarlijks is er een ontmoetingsfeest (Fonteinfeest) voor al wie van ver of dichtbij meeleeft met de gemeenschap.

Wil je aansluiten bij een van onze werkgroepen, neem je graag een taak op, zing je graag mee in ons 4-stemmig koor, of zou je graag een instrument willen bespelen? Aarzel niet om contact op te nemen. Een mail naar info@filosofenfontein.be volstaat.

------