------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

27 februari 2022: Wereldgebed


Jan Degraeuwe

Uit Bid om Vrede (1966) van Huub Oosterhuis
 

Laat ons bidden
dat in ons allen de gezindheid groeien mag
van Jezus Christus;
dat wij elkander hoogachten en verdragen;
dat wij liever kwetsbaar zijn dan hardvochtig,
liever machteloos en zonder aanzien
dan ontoegankelijk en hoogmoedig.
Laat ons bidden
om nederigheid en mildheid
in de omgang met alle mensen;
om trouw aan allen die ons ontrouw zijn,
om vergevingsgezindheid en geduld.
 
Laat ons bidden
voor allen die in macht gesteld zijn,
voor hen die de wereld regeren
dat zij de vrede niet in gevaar brengen;
voor hen die onze welvaart bepalen,
dat zij zorg dragen voor de misdeelden.

------