------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------
                    Ritmeren van het leven

Ritmeren van het leven is een project dat de kapelgemeenschap van Filosofenfontein aanbiedt aan mensen die in hun leven op een min of meer systematische wijze verdieping willen nastreven, door er een zeker ritme van stilstaan en verinnerlijking in aan te brengen. Het aanbod is bedoeld voor iedereen die er behoefte aan voelt om rond dit opzet samen te zijn. Ook mensen die niet of nauwelijks vertrouwd zijn met één of andere praktijk van meditatie of persoonlijk gebed zijn meer dan welkom. Er worden voor deze mensen middelen aangereikt die hen kunnen helpen daarin stappen te zetten.

We verbinden ons in dit project niet aan één bepaalde spirituele traditie maar doen een breed algemeen aanbod en laten verder iedereen vrij inhoudelijk een eigen weg te gaan.
Het gemeenschapsvormend element is vooral te vinden in het ondersteunen van elkaar om dat ritme inderdaad aan te houden. Wat ons ook bindt is de overtuiging dat we een bepaalde structuur nodig hebben om tot verinnerlijking te komen.

Ons project beoogt allereerst het vormen van een virtuele gemeen-schap. Om elkaar ook letterlijk te steunen, kan je deelnemen aan maandelijkse samenkomsten in Filosofenfontein op elke derde zondag van de maand, voor een gezamenlijk meditatief moment en voor uitwisseling van ervaringen. Maar wie louter virtueel wil meedoen, is ook meer dan welkom!
Voel je hier iets voor? Dan verwelkomen we jou van harte bij onze groep!

Praktisch

De maandelijkse bijeenkomsten beginnen stipt om 8.55 uur en eindigen om 9.45 uur.  Tussen een vaste structuur van openen en afsluiten ahv een kaars en een klankschaal ligt een deel stille tijd.  De persoon die de meditatie leidt, geeft bij de start een korte introductie in de gekozen meditatiewijze.  Naar het einde van de sessie is er ook kort een moment van gebed en van uitwisseling van reflecties voorzien.  Wie de gewoonte heeft te mediteren met een gebedsbankje of -kussen kan dit gerust meebrengen.

Je krijgt telkens een week vooraf een uitnodiging met de naam van de persoon die de meditatie leidt en nadien krijgt iedereen (ook wie enkel online deelneemt) de tekst die als leidraad diende.

Wie graag deelneemt en/of op de hoogte gehouden wil worden omtrent dit initiatief, kan zich aanmelden bij Ria Verschueren (riaversch@gmail.com).

Inhoudelijke ondersteuning
Wil je inspiratie om je meditatie of je gebed inhoudelijk te stofferen, dan kan je hier een literatuurlijst (in Word) vinden met bruikbaar materiaal uit verschillende spirituele tradities.

Methodische ondersteuning
Ben je niet vertrouwd met meditatieoefeningen of met meditatief omgaan met teksten, kunst, e.d., dan kan je hier wegwijzers vinden die je kunnen helpen.
- Mediteren met teksten       (in pdf)
- Mediteren met beelden      (in pdf)
- Mediteren met je adem      (in pdf)
- Mediteren met een mantra (in pdf)


Heb je suggesties omtrent de inhoudelijke of methodische ondersteuning die we zouden kunnen toevoegen aan onze website? Geef ze gerust door aan Ria Verschueren (riaversch@gmail.com) of aan Renilde Vos (renilde.vos@hotmail.com). Hartelijk dank!


------