------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
VORMING / BEZINNING

Programma Filosofenfontein 2004-2005

"Bronnen van spiritualiteit"

12 en 26 oktober, 20u:

Prof. Winand Callewaert: Enkele krachtlijnen van het hindoeisme in het kader van een interreligieuze dialoog.
Aangeraden literatuur: Winand Callewaert, De wijzen gaven het vele namen. Pelckmans, Kapellen, 1998.

Dinsdag 16 november, 20u:

Marcel Braekers o.p.: Profeten in de bijbel en het profetische in onze kerkgemeenschap.

Dinsdag 10 december, 20u:

Raf Mertens en Bert Roebben: Hoe theologie uit jongeren geboren wordt.

Dinsdag 21 december, 20u:

Kerstoratorium van Bach, met een inleiding door Maurits Eycken

24 december om 22 u.

Kerstnachtviering met aansluitend kerstfeest.

Dinsdag 18 januari en 1 februari, 20 u:

Erik Paredis: Duurzame ontwikkeling als zoektocht naar rechtvaardigheid en milieubewustzijn.

Dinsdag 1 en 15 maart, 20u:

Geert Beheydt en Paul Gillaerts:  Kennismaking met de nieuwe oecumenische bijbelvertaling. Achtergronden bij het doorlopen vertalingsproces, enkele voorbeelden van nieuwe vertaling.

24, 25 en 26 maart:

viering van het Paastriduum : donderdag en vrijdag om 20 u., zaterdag om 22 u.

Dinsdag 19 april en 3 mei, 20u:

Geert Kestens, over de late poëzie van Herman De Coninck. Voordracht van en commentaar bij enkele van deze bijzondere gedichten.

Woensdag  20 oktober, 15 december, 16 februari, 20 april, 15 juni, 20u:

VIM-avond (Vrouwen in de Maatschappij): als vrouwen willen we naar aanleiding van een gebeurtenis, een artikel, een film samen komen en van gedachten te wisselen. Contactpersoon: Paulette Serverius (tel. 016/ 405408)

Elke maandag: meditatieuurtje:

Vanuit Joods-Christelijke achtergrond willen we als groep de gelegenheid bieden om aan zen-meditatie te doen. Contactpersoon: Krista D’Hoe  (tel. 016/403796)

Natuurwandelingen

Aansluitend bij de seizoenen wordt enkele keren per jaar een wandeling in de natuur gepland o.l.v. Jan De Smedt

 

------