------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Avondprogramma Filosofenfontein

Bronnen van spiritualiteit 2007 – 2008

Op de Filosofenfontein, waar zonder verpozen water opborrelt uit de bron, is er naast de wekelijkse eucharistieviering op zondag ruimte om als zoekende, geëngageerde, mijmerende spoorzoekers om te gaan met spiritualiteit. In het avondprogramma gaan we vanuit  verschillende bronnen op zoek naar een spiritualiteit voor deze tijd. Vanuit reflectie, geraakt door schoonheid, vanuit engagement, in confrontatie met de Bijbelse tekst zoeken we naar een relatie tussen aanbod en eigen ervaring, traditie en actualiteit.

23 oktober : conferentie:
                   Prof. Herman De Dijn: “Welke religie voor de 21° eeuw?”

6 november: getuigenis:
                  Herman Wouters: “Omgaan met en zorgen voor mensen
                  met een ernstige mentale handicap”

20 november: getuigenis:
                  André Benoit: “Het stemmen van de ziel.
                  Een confrontatie met de Derde Wereld”

11 december: muziek beluisteren:
                  Arnout Malfliet: “‘Et incarnatus est’,
                  een muzikale en spirituele  vergelijking tussen Bach en Mozart

8 januari:    over de schoonheid en de troost: 
                 Wim Kaizer in gesprek met de Nigeriaanse dichter Wole Soyinka

22 januari:  over de schoonheid en de troost:
                 Wim Kaizer in gesprek met de muzikant Jehudi Menuhin

12 februari: leesclub; Inleiding op “De brief over het humanisme”
                  van Martin Heidegger door prof. S. Ijsseling

26 februari: leesclub: Martin Heidegger: “De brief over het humanisme”

11 maart:    leesclub: Martin Heidegger: “De brief over het humanisme” (II)

20-22 maart: Paastriduum: Avondvieringen en bezinning rond lijden, dood
                  en verrijzenis van Jezus Christus

15 april:       Marcel Braekers: “Bidden met psalmen” (I)

29 april:       Marcel Braekers: “Bidden met psalmen” (II)

27 mei:        Chris Gelaude verzorgt een poëzieavond rond het thema ‘vluchtelingen’
------------------------------------

20 september:Fonteinfeest
------------------------------------

De avonden beginnen telkens om 20 u.
Als bijdrage in de onkosten vragen we 5 euro.

------