------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Avondprogramma Filosofenfontein 2008-2009

Zoekwegen naar spiritualiteit


20 en 21 september 2008: tentoonstelling Simone Reynders

Simonne Reynders heeft als kunstenares een heel bijzonder parcours afgelegd. In haar keramiek, maar vooral in haar wandtapijten drukt ze haar bijzondere inspiratie uit. Soms gaat het om alledaagse gegevens die in hun kleurenrijkdom ontroeren. Dikwijls spelen ook religieuze en archetypische motieven een belangrijke rol.

Vanaf zaterdag 20 september tot de zondagmiddag zullen een aantal wandtapijten tentoongesteld worden. De tentoonstelling is vanaf zaterdag 14 u toegankelijk. Om 16 u. is er een inleiding en geeft zij zelf daarna toelichting bij de groei van haar werk.

28 oktober: Kerk en ambt
De meesten hebben reeds kennis genomen van de brochure van de Nederlandse dominicanen over de noodzaak om het probleem van de voorgangers in de geloofsgemeenten ter discussie te stellen. Vanwege de belangrijkheid van de vraag en omdat de brochure zoveel discussies heeft losgemaakt willen we hierbij stilstaan. Ignace D’Hert, dominicaan en hoofdredacteur van Tijdschrift voor Geestelijk Leven (dat hieraan een themanummer wijdde) zal deze avond begeleiden.

18 november: Meister Eckhart
Vorig jaar verscheen het boek Meister Eckhart, mysticus van het niet wetende weten van Marcel Braekers. Velen hebben zich door de tekst gewroet, maar bleven dikwijls met een hoop vragen achter. Daarom zal de auteur trachten bij de tekst wat toelichting te geven. In het eerste uur wordt een beknopte samenvatting gegeven, zodat degenen die het boek niet lazen toch een idee krijgen. In het tweede uur wordt dieper op vragen ingegaan.

19 december en 24 februari: Muziek beluisteren
In de periode van Kerstmis en Pasen is het goed om bij een mooi stuk muziek tot stilte en bezinning te komen. Concreet betekent dit:
* dat we op 19 december 2008 luisteren naar
   de Lutheranische Messe zum Weinachtsmorgen van Michael Praetorius.
* Dat we op 24 februari 2009 luisteren naar
   Lamentationes van Thomas Tallis en Orlandus Lassus.
Daarbij zal Arnout Malfliet een inleiding verzorgen en enkele tips geven om tot een dieper aanvoelen te komen

20 januari: Henri Bergson, Ll'évolution créatrice
De Franse filosoof Henri Bergson (1859 – 1941) ziet het menselijke bestaan als een rijpen, als een zichzelf creëren op een wijze die vooraf niet bepaald was. In L'évolution créatrice, dat verscheen in 1907, stelt Bergson voor om de evolutie van het leven te begrijpen, zoals hij de mens begrijpt. Voor Bergson is het leven één onafgebroken elan, één drang die zich over de divergerende lijnen van de evolutie heeft verdeeld. Aan de hand van een aantal passages uit L' évolution créatrice ontdekken we de originele visie van Bergson op het leven. Bergson neemt in de de Franse filosofie een aparte plaats in. Zijn boeken over Les deux sources de la morale et de la religion en L'évolution créatrice zijn daarbij belangrijk. Over dat laatste boek schreef Jan Degraeuwe enige tijd geleden een tekst. Tijdens deze samenkomst wil hij ons inleiden in de belangrijkste ideeën van dit werk.

10 maart 2009: Wat voorbij de secularisatie?
Secularisatie als het mondig worden van de hedendaagse mens en samenleving is een waardevolle evolutie in het Westen. Tegelijk blijkt de gewonnen vrijheid problematisch. De geloofsleer en – praktijk was eeuwenlang het cement van onze cultuur en is bijna helemaal verdwenen uit de samenleving. De individuele mens wil en moet helemaal zelf uitzoeken welke zijn of haar weg van verlossing is. De Canadese filosoof Charles Taylor schreef daarover een belangrijk boek (Sécularisation). Om ons wegwijs te maken in dit boeiende en complexe denken van deze filosoof zal prof. Gui Van Heeswijck ons daarover een inleiding geven.

Zangavond
Naar aanleiding van de geboorte van onze nieuwe zangbundel willen we een feestelijke muziekavond beleggen waarin de bundel wordt voorgesteld en we zingend ons enkele nieuwe liederen eigen maken. De datum wordt later bekend gemaakt.

                                                                ----------------------------------------------

Overzicht jaarprogramma

20 september: Fonteinfeest.
Vanaf 14 u. tot de volgende middag: tentoonstelling van een aantal wandtapijten van Simone Reynders.

28 oktober: een gesprek over de brochure 'Kerk en ambt' o.l.v. Ignace D'Hert o.p.

18 november: Meister Eckhart, mysticus van het niet-wetende weten door Marcel Braekers o.p.

19 december: muziek beluisteren. Praetorius: Die Lutheranische Messe zum Weihnachtsmorgen o.l.v. Arnout Malfliet.

24 december: 22 u. Kerstnachtviering

25 december: 10,30 u. Kinderviering op Kerstmorgen

20 januari: L'évolution créatrice van Henri Bergson o.l.v. Jan De Graeuwe

24 februari: muziek beluisteren: Lamentationes van Tallis en Lassus o.l.v. Arnout Malfliet

10 maart: Charles Taylor over secularisatie o.l.v. Prof. Guido Van Heeswijck

De avonden beginnen om 20 u.
Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee. Tel 016/ 40 73 40.
Als bijdrage in de onkosten vragen we telkens 5 euro.

                                 ------------------------------------

En verder:

9, 10, 11 april: Paastriduum.
                       
20 u. Witte Donderdag,
                       20 u. Goede Vrijdag,
                      
22 u. Paasnacht.

Zangavond: liederen uit onze nieuwe bundel (datum wordt later meegedeeld)

------