------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Avondprogramma op Filosofenfontein

Bronnen van spiritualiteit

Eerste semester 2009 - 2010

Dinsdag 27 oktober 20 u. : Theologische lijnen in het evangelie van Lucas

In het volgende kerkelijke jaar, dat begint met de Advent, wordt tijdens de zondagsviering gelezen uit het evangelie van Lucas. Lucas kende niet alleen het evangelie van Marcus, hij beschikte ook over eigen informatie over de persoon van Jezus en ordende daarbij al zijn materiaal volgens een eigen visie op de figuur van Jezus.
Over die theologische krachtlijnen zal pater Ignace D’Hert o.p. spreken.

Dinsdag 10 november 20 u. : Leesclub (I) – Ch. Vergeer, De kunst van de stilte

Charles Vergeer is filosoof en schreef onder meer enkele boeken over Griekse en Romeinse filosofie en enkele boeken over de figuur van Jezus van Nazareth. In dit boek onderzoekt hij op een overtuigende manier de betekenis van de stilte, de diepere waarde ervan en hoe via stilte zich iets aan de mens openbaart dat van bijzondere betekenis is. De eerste samenkomst zal vooral gaan over de beschrijving van het fenomeen. (C. Vergeer, De kunst van de stilte, Lannoo, Tielt, 2008)

Dinsdag 24 november 20 u. : Leesclub (II) – Ch. Vergeer, De kunst van de stilte

Tweede samenkomst waarbij we ingaan op enkele sprekende toepassingen die Vergeer in de eerste hoofdstukken heeft uitgewerkt onder andere op het verrijzenisverhaal in het Marcusevangelie.

Dinsdag 8 december 20 u. : zangavond

Gedurende verschillende jaren werkte een groep kerkbezoekers aan het tot stand komen van een nieuwe zangbundel. Wat zo werd gerealiseerd is resultaat van zoekend samenstellen, bespreken van wat wordt behouden of verworpen, van technische inzet. Het resultaat weerspiegelt een stuk de geest die op deze plaats heerst en de sfeer waarin biddend wordt gevierd. Daarom willen we een avond de vele aspecten musicerend aan bod laten komen.

Woensdag 16 december 20 u. : de eigenheid en het karakter van de Barokkunst

De Barok is de laatste tijd wat naar de achtergrond verdrongen, omdat smaken nu eenmaal evolueren. Dit neemt niet weg dat deze kunststroming prachtige dingen toont, die de uitdrukking zijn van het artistieke en religieuze aanvoelen van een bepaalde tijd. Geert Moons, kunsthistorca, zal daarover een inleiding geven.

Donderdag 24 december om 22 u. Kerstnachtviering

Dinsdag 12 januari 20 u. : Filmavond – As it is in heaven

In deze film beschrijft de cineast Kay Pollak hoe de dirigent Daniël Daréus de wereld rond reist om zijn erg gekende muziekstukken in alle grote muziektheaters te spelen. Tot hij op een dag een zware hartaanval krijgt en op doktersadvies alle activiteiten moet stilleggen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om zijn aanwezigheid geheim te houden. Ooit ontvluchtte hij dit dorp, omdat hij er werd gepest. Hij gaat in op een uitnodiging om het zieltogende koor nieuw leven in te blazen. Gaandeweg legt hij de mechanismen van de uitsluiting en onderdrukking in de plaatselijke gemeenschap bloot waardoor mensen respect voor zichzelf krijgen en dit van anderen gaan afdwingen.

Dinsdag 26 januari 20 u. : uiteenzetting door Jan Degraeuwe over Les deux sources de la morale et de la religion van Henri Bergson.

In 1932 publiceert de Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941) Les deux sources de la morale et de la religion. In dit boek behandelt hij de verwevenheid van moraal, religie en maatschappij. Omdat de mens een sociaal wezen is, wil hij met de moraal het maat-schappelijk leven veilig stellen. Dit leidt tot uitsluiting.
In de geschiedenis zijn er echter morele helden die oproepen om de gesloten maatschappij en de gesloten moraal open te breken. Op een gelijkaardige manier doorbreken mystici de starheid van de statische religie. Mystici putten uit de bron van het leven en creëren zo een dynamische religie. Mystiek leidt tot ascese, maar ook tot techniek, omdat ze de naastenliefde in de praktijk wil brengen.
Maar Bergson had in de eerste wereldoorlog gezien hoe verschrikkelijk op hol geslagen techniek kan zijn. Daarom zoekt hij naar een samengaan van techniek en mystiek De techniek zal pas zijn ware richting vinden, als de mensheid, geholpen door de techniek, opstaat en omhoog kijkt. Aan de hand van korte passages laat Jan Degraeuwe ons kennis maken met de rijkdom aan ideeën in Les deux sources.

 

Tweede semester 2009 - 2010

Dinsdag 2 maart 20 u.: Knelpunten in de filosofie van E. Levinas
                                     door prof. S. Ijsseling
De wijsbegeerte van Levinas laat in haar appelerende oproep niemand onberoerd. Anderzijds schat men de draagwijdte van zijn standpunten onvoldoende in. Daarom deze puntige kennismaking.

Dinsdag 9 maart 20 u.: beluisteren van de Johannespassie van J.S. Bach
                                  
  door Arnout Malfliet
Het beluisteren van een aantal fragmenten uit de Johannespassie moet aantonen dat men dikwijls ten onrechte deze passie als de mindere beschouwt tegenover de Matteüspassie.

Donderdag 1 april om 20 u. vrijdag 2 april om 20 u. zaterdag 3 april om 22 u.:                                       Paastriduum
Tijdens het Paastriduum gaan we de weg van Jezus mee zoals Hij die in zijn laatste dagen heeft beleefd.

Dinsdag 20 april om 20 u.: poëzieavond
Het kan een heel bijzondere poëzieavond worden, want aan iedereen wordt gevraagd een gedicht dat haar of hem bijzonder heeft getroffen mee te brengen en het voor de anderen toe te lichten. Deelnemers moeten wel op voorhand hun gedicht binnenbrengen zodat het gemultipliceerd kan worden.

Dinsdag 4 mei 20 u.: Al is er geen god-in-den-hoge
                                      door p. R. Lenaers

Veel voorstellingen in ons geloof steunen op een achterhaald mens- en wereldbeeld. Onder andere ons beeld van de hemel en van wat komt na de dood horen daarbij. Pater Lenaers schreef daarover onlangs een boek en zal dit thema uitwerken.


Plaats van samenkomst: Filosofenfontein
Waverse baan 352, 3001 Heverlee
Contactpersoon: Marcel Braekers o.p., Tel. 016/407340

Deelname in de kosten: telkens 5 euro.

------