------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Avondprogramma 2010-2011 (1e trimester)

Dinsdag 19 oktober 20 u.:
LUC HOEBEKE, Het lezen van de Schrift: een brug tussen tekst en leven, leven en tekst.         

Luc Hoebeke heeft zich vele jaren verdiept in de Joodse manier van omgaan met teksten waarbij woord en wederwoord centraal staan. Daarover zal hij deze avond geven.
Indien blijkt dat hiervoor voldoende belangstelling is, wil hij later enkele avonden geven over de tekst van de 10 geboden.

Dinsdag 16 november 19.30 u.:
GESPREKSAVOND, te gast bij de stilte, ingeleid door Lut Saelens, Sabine Van Huffel, Annelies Wouters

Velen ervaren stilte als een heilig moment en zoeken daarom plaatsen op om zich te kunnen afzonderen en via de ervaren gastvrijheid en vooral doorheen de stilte iets van de Oneindige te ervaren. Daarom deze gespreksavond die door drie getuigenissen wordt ingeleid.

Dinsdag 7 december 20 u.:
ANDRE COMTE – SPONVILLE, De geest van het atheïsme. Kunnen we het zonder godsdienst stellen? (Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2008)
Hoofdstuk 1: Kan men het zonder religie stellen? (p. 11-67).
Ingeleid door Jan Degraeuwe

In dit boek stelt de filosoof Comte-Sponville zich de vraag waarom iemand wel gelovig zou kunnen zijn. Zelf noemt hij zich atheïst, maar zijn benadering van deze vraag is tegelijk heel respectvol en inspirerend.
We zullen van het boek het eerste hoofdstuk bespreken. Jan Degraeuwe zal de inleiding verzorgen. Er wordt wel verondersteld dat iedereen de tekst op voorhand gelezen heeft.

Dinsdag 11 januari (2011) 20 u.:
MARCEL BRAEKERS, Leven met gemis, over rouwen en rouwtherapie.

Hoe kijkt men vanuit de hulpverlening naar rouwen? Heel lang golden opvattingen zoals die van Freud of Kübler-Ross als normgevend.
De laatste jaren heeft het nadenken en onderzoek over rouwen een hele evolutie doorgemaakt, vooral vanuit de hechtingstheorie van Bolwby. Inspirerend in dat opzicht is het boek van J. Maes, e.a. Handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie. Enkele inzichten vanuit die nieuwe benadering worden aangereikt.

Adres: Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001, Heverlee. Tel. 016/ 40 73 40.
Deelname in de kosten van de avondsessies: 5 euro.

------