------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Avondprogramma 2011-2012

Spiritualiteit op de Filosofenfontein

Zondag 9 en 16 oktober vanaf 15 u.:
Tentoonstelling ‘creativiteit’

Heel wat mensen, die regelmatig Filosofenfontein bezoeken, zijn bezig met een boeiende hobby, besteden uren en dagen aan tekenen, schilderen, beeld-houwen, wijn maken, instrumentenbouw of een instrument bespelen. Daarom laten zij ons gedurende twee zondagen delen in hun passie. Schoonheid, recreatief bezig zijn heeft immers alles te maken met spiritualiteit.
Op zondag 9 oktober om 15 u. wordt de officiële start gegeven.

Maandag 7 november om 20 u.:
Conferentie: ‘Het avontuur van de christelijke beweging’ door Mark Van Tente

De huidige crisis van cultuur, geloof en kerk nodigt uit om terug te keren tot waar het in het christelijk geloven, en dus in een christelijke beweging, uiteindelijk om gaat. Hoe opnieuw aansluiten bij de oorsprongsintuïties van Jesjoea en de eerste christelijke generaties? Alleen door sàmen, als vrije en volwassen gelovigen, op zoek te gaan naar die oerintuïties en die in dialoog te brengen met onze ervaringen van mensen van de 21e eeuw. Geen ‘schittering van de Waarheid’ die de weg voor ons uittekent, ook geen afrekening met een bepaalde kerk of kerkpraktijk, maar een nederige en betrouwvolle zoektocht naar wegen van toekomst.

Om het gesprek op 7 november rijker te maken nodigt Marc ons uit om hem eventueel op voorhand te laten weten wat wij in verband met het onderwerp belangrijk vinden: als ervaring, bedenking of vraag.
Marc Van Tente, Norbert Gillelaan 20, 1070 Brussel.
(marc.vantente@skynet.be).


Dinsdag 22 november om 20 u.:
Multimediavoorstelling: ‘Franz Kafka: de mens, de schrijver en denker’ door Geert Moons.

De Duitstalige schrijver Franz Kafka (Praag 1883 – Kierling 1924) werd wereldberoemd omwille van zijn indringend literair werk. Vanavond belichten we echter vooral de mens Kafka zoals hij helder verschijnt in zijn talrijke brieven, dagboekfragmenten en biografieën van vrienden en tijdgenoten. Zijn levensloop wordt uitvoerig geïllustreerd met foto’s uit het familiearchief. Een bijzonder en intrigerend mens, zo zal blijken, met ideeën en opvattingen, die vandaag nog steeds actueel en waardevol zijn.

Dinsdag 6 december om 20 u.:
Filmavond: ‘Des hommes et des dieux’ van Xavier Beauvois.

Deze aangrijpende film over het leven en offer van acht Franse monniken in de Maghrebijnse bergen is voor velen al bekend. We willen er samen nog eens naar kijken om achteraf van gedachten te wisselen over de overtuiging die deze mensen bezielde.

Dinsdag 10 januari om 20 u.:
Boekbespreking: Biecht van een kardinaal van Olivier Le Gendre.

Als goede Vaticaankenner stelde Le Gendre een boek samen waarin een oude curiekardinaal terugblikt op zijn carrière en mijmert over de taak die de kerk en de godsdienst te vervullen hebben. Er wordt verondersteld dat iedereen de tekst heeft gelezen, zodat een gesprek op gang kan komen over enkele belangrijke punten in dit boek.
(O. LE GENDRE, Biecht van een kardinaal. Davidsfonds, Leuven, 2010)

Dinsdag 7 februari 2012 om 20 u.:
Zangavond: liederen van Kris Gelaude en Arnout Malfliet

De eerste zangavond van Filosofenfontein is een kennismaking met een steeds groeiende schat van liturgische liederen op tekst van Kris Gelaude en muziek van Arnout Malfliet.

De poëtische, persoonlijke, doorleefde teksten van Kris komen helemaal tot zijn recht in de muziek van Arnout: ze krijgen er een extra dimensie door. De vierstemmige zettingen zijn speciaal gemaakt om goed zingbaar te zijn door de gemeenschap en het (parochie)koor. De liederen zijn gemakkelijk aan te leren, en mee te zingen zonder al te veel studie of repeteerwerk.

We zingen op de zangavond een tiental liederen vierstemmig: iedereen zingt wat hij het beste kan of wat zij het prettigste vindt. Mee zingen, en samen mooie muziek maken is het motto van de avond. Kris en Arnout geven bij de liederen een korte toelichting over de tekst of de muziek. Arnout begeleidt op het orgel.

In deze eerste zangavond werken we rond een aantal algemeen bruikbare liederen van verschillende genres, en speciaal ook rond liederen voor de vasten, de goede week en Pasen.

Dinsdag 28 februari 2012 om 20 u.:
Boekbespreking: Goden breken door Marc De Kesel

In dit boek werkt Marc De Kesel de stelling uit dat het monotheïsme in zijn verlangen naar zuiverheid een radicale kritiek op allerlei uitwassen van religiositeit is. Tegelijk heeft dit monotheïsme daardoor de basis gelegd voor de huidige secularisatie. Bij die paradox willen we wat langer stilstaan. We lezen het tweede hoofdstuk over het revolutionaire in het monotheïsme en het derde hoofdstuk over de moderniteit van het fundamentalisme (pagina’s 29 – 57). Jan Degraeuwe zal voor een korte inleiding zorgen waarna alle ruimte is voor gesprek.
(M. DE KESEL, Goden breken. Essays over monotheïsme. Boom, Amsterdam, 2010)

Adres:
Filosofenfontein, Waverse baan 352, 3001, Heverlee.
Contactpersoon: Marcel Braekers (marcel.braekers@telenet.be).

------