------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

             Avondprogramma 2016-2017

                      Filosofenfontein, Waverse baan 352, 3001 Heverlee

11 oktober 2016: 20 u. Marcel Braekers o.p.
Wat kan de dominicaanse identiteit betekenen in de wereld van vandaag?

Dit jaar bestaat de orde van de predikbroeders of dominicanen 800 jaar. Het is een goede gelegenheid om terug te kijken naar wat de stichter en de eerste grote figuren bedoelden toen ze aan de orde vorm gaven. De orde werd in een belangrijke en boeiende overgang in de Westerse geschiedenis gesticht en wilde een antwoord bieden op de uitdagingen van die tijd. Daarover zal deze avond gaan met daarbij de vraag in welke mate diezelfde uitdagingen eventueel ook voor deze tijd van belang zijn.
Marcel Braekers is dominicaan en werkzaam in de Filosofenfontein.

15 november 2016: 20 u.
Guido Vanheeswijck, religie in de publieke ruimte:

Kunnen religies deelnemen aan het publieke debat of moet godsdienst een privéaangelegenheid zijn? Vanuit bepaalde hoeken wordt de laatste tijd met de grootste evidentie gesteld dat religie louter tot de privésfeer behoort. Dat heeft niet alleen te maken met de recente godsdienstige evolutie in het Westen, er zit ook een bedenkelijk streven achter om elke godsdienst weg te werken.
Prof. Guido Vanheeswijck publiceerde daarover verschillende artikels en kan bij deze vragen een inspirerende gids zijn.

29 november 2016: 20 u. filmavond
Film Amour (2012) van Michaël Haneke ingeleid door Jacques Perquy

Amour gaat over een ouder echtpaar. Over wat er gebeurt als een van hen ziek wordt. En de muren van de wereld de muren van hun appartement worden en hen steeds verder insluiten. Tot een slaapkamer. Tot een blik. De ogen van een stervende.
Amour gaat over sterven, een hele film lang. Over zorg. Waarmee Haneke een van de grote vragen van onze tijd te pakken heeft. Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Dus is de vraag naar zorg, en naar de grenzen van zorg, en daarmee naar die van een menswaardig bestaan in Amour vooral een morele vraag. Het maakt Amour tot een film die je op jezelf terugwerpt. Op je eigen emotionele vermogens. Het is tijdens het kijken bijna niet mogelijk om niet te denken aan eigen geliefden, vrienden of zomaar anderen die dood zijn, of ziek, of behoeftig, en de vraag wat je eigenlijk voor de ander kunt betekenen. Het is een vraag die door religies gesteld wordt. En in politieke ideologieën. Ben ik mijn broeders hoeder?
In de maatschappij waarin wij leven zijn morele en existentiële vragen dikwijls uitbesteed. Het oudere echtpaar in de film vertegenwoordigt een uitstervend besef van compassie met de ander. ‘Pas in het aangezicht van de dood leren we het leven kennen.’ zeggen filosofen. Haneke’s film laat zien dat ook deze uitspraak lang niet de werkelijkheid weergeeft en dat veel vragen onbeantwoord blijven.
Na het bekijken van de film is er gelegenheid om van gedachten te wisselen.

13 december 2016: rabbi Malinsky
Hoe vanuit Joods perspectief spreken over God in een geseculariseerde wereld?

Hoe spreken over en tot God in een geseculariseerde wereld? Het is een vraag die in alle godsdiensten en in de wereld van het denken wordt gesteld. Vandaar de vraag hoe men binnen het Jodendom met dit gegeven omgaat. Zij hebben een lange en rijke traditie en veel ervaring in het doorgeven van hun spirituele traditie. Martin Buber sprak reeds over ‘Godsverduistering’ en bekritiseerde daarmee een Westerse manier van denken en spreken. Prof. Malinsky is docent aan de Joods-Rabbijnse Hogeschool. Hij kent niet alleen door en door zijn traditie, maar is ook goed vertrouwd met wat in onze cultuur gaande is.

24 januari 2017: Roger Burggraeve
Hoog tijd voor een andere God. Diepgronden naar de ziel van ons mens-zijn

Velen onder ons zijn opgegroeid met een welomschreven godsbeeld dat eigenschappen meekreeg als almachtig, hoog verheven en alwetend. En de uitleg van de Bijbelverhalen versterkte de voorstelling van een belonende en straffende God-regisseur en van de God-der-legerscharen. Deze God is ondertussen door Nietzsche, Dawkins en anderen … doodverklaard en … een stille dood gestorven. Tegen de stroom in haalt prof. Roger Burggraeve enkele van de oude Bijbelverhalen van onder het stof, om er in te ‘diepgronden’ naar de ziel van ons mens-zijn. Zo werpt hij een ander licht op religie. Het oude godsbeeld wordt begraven om plaats te maken voor een andere God … en een andere mens.

14 februari 2017: Charles Ducal, "Bewoond door iets groters"

Dit is de titel van een poëzieavond met Charles Ducal. De dichter leest een selectie gedichten voor uit eigen werk. En hij verbindt zijn poëzie met zowel een spirituele als maatschappelijke context.
Daarnaast vertelt hij o.a. over de context of de aanleiding tot de gedichten. En hij zal graag plaats laten voor ruim wat interactie met de aanwezigen.
Van januari 2014 tot 2016 werd Charles Ducal de eerste ‘Dichter des Vaderlands’. Ook daarover zal hij vertellen.

28 februari 2017: Emilio Platti o.p.
Soefisme: de mystieke pool van de islam gewaardeerd en verguisd?
Het soefisme leeft vooral voort in de volkse vroomheid. Vandaar de vraag: wat houdt het precies in en hoe verhoudt zich deze vroomheid in het officiële islamgeloof? Is een dialoog met andere godsdiensten op dit mystieke vlak gemakkelijker?
Prof. Emilio Platti is al vele jaren door zijn regelmatig verblijf in Egypte vertrouwd met deze leefwereld.

14 maart 2017: Kristof Struys bespreekt het boek Barmherzigkeit van kardinaal Walter Kasper
Walter Kasper is een eminente theoloog die niet alleen een belangrijk oeuvre bij elkaar schreef, maar ook als kardinaal een belangrijke bijdrage levert in de evolutie van de Kerk. Zijn jongste boek Barmherzigkeit is daarvan een synthese. Het raakt niet alleen de kern van onze God, maar het is ook een kwaliteit die iedere christen en de Kerk als beleid zou moeten aanhouden. Niet toevallig noemde paus Franciscus dit boek een belangrijke bijdrage voor een hedendaagse spiritualiteit en was het voor hem de aanleiding om ‘een jaar van barmhartigheid’ aan te kondigen.
Kristof Struys is docent theologie aan de KU Leuven en verantwoordelijke voor de pastorale opleiding van het aartsbisdom en als zodanig goed geplaatst om de betekenis van dit boek te schetsen.

28 maart 2017: Arnout Malfliet stelt enkele uitgaven van de Lamentationes van Jeremias voor.

In de muziekliteratuur nemen de Klachten van Jeremia over het verwoeste Jeruzalem een belangrijke plaats. Het thema bood componisten de gelegenheid diep in het gevoel van verlatenheid en wanhoop te gaan. Een thema dat alle eeuwen door mensen heeft aangegrepen. Tijdens deze avond zullen verschillende componisten in dat verband worden voorgesteld. Zeker Palestrina en De Morales van wie onlangs een nieuwe integrale uitvoering op cd werd gezet.

Info: Alle avonden gaan door op: Filosofenfontein, Waverse baan 352, 3001 Heverlee (Tel. 016/407340) Contactpersoon: Marcel Braekers
We vragen voor deelname 5 euro.

------