------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

             Avondprogramma 2017-2018

              
Woensdag 18 oktober 2017
Roger Burggraeve: God in de steigers. Hoe niet en wel over God spreken volgens Emmanuel Levinas (als uitdaging voor christenen).

Op vele manieren duikt God in ons spreken op, als uitroep of vloek, positief of negatief. God staat steeds in de steigers… Met Levinas gaan we niet op zoek naar ‘godsbewijzen’, maar naar de ‘oorspronkelijke ervaring’ waarin God als betekenisvol opduikt. Vandaar dat zijn denken ‘naar-God-toe’ vertrekt vanuit de intermenselijke ervaring van het gelaat van de ander en onze verantwoordelijkheid. In deze ‘weg naar God’ onderscheidt hij een dubbele dynamiek: een opstijgende en neerdalende beweging: ‘upstairs’ en ‘downstairs’. We volgen Levinas in deze dubbele beweging, met bijzondere aandacht voor de tweede beweging, onder meer omdat die minder bekend is en tevens interessante uitdagingen biedt voor een christelijke doordenking.

Prof. em. Roger Burggraeve, sdb (°1942), hoogleraar theologische ethiek aan de KU Leuven, is een erkend Levinasonderzoeker. Hij publiceerde talrijke boeken, bijdragen en artikels over het ethisch en metafysisch denken van zijn leermeester Emmanuel Levinas, die hij persoonlijk mocht leren kennen en die hij geregeld ontmoette in Parijs, Leuven en elders.

Dinsdag 7 november 2017
Dennis Vanden Auwele: Wetenschap, religie en verwondering

Door alles goed te controleren, hopen we macht te krijgen en te behouden over ons leven. Omdat we onze onmacht niet erkennen, leidt deze fixatie op controle vaak tot wanhoop. Hierover schreef Dennis Vanden Auweele een boek, Filosoferen bij schemerlicht, over (on)macht en (wan)hoop. In navolging van Cornelis Verhoeven pleit hij voor een diepe en positieve beleving van de verwondering. Aan het slot schrijft hij: “Religie zou een openheid cultiveren voor die dingen die in het ‘verlichte’ denken en handelen niet tot hun recht komen: rust, inspiratie, zelfverlies, feilbaarheid, oorspronkelijkheid, etc.”

Dennis Vanden Auweele (1986) is postdoctoraal onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven en universitair docent godsdienstfilosofie aan de faculteit Theologie en Godsdienstwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dinsdag 21 november 2017
Jacques Haers: Laudato si…en nu?

Twee jaar geleden publiceerde paus Franciscus de encycliek Laudato si met als ondertitel “over de zorg voor het gemeenschappelijke huis”. De paus heeft in deze tekst zijn diepe bezorgdheid voor de mens en de planeet uitgesproken en hij vraagt aan iedereen om zowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te luisteren. Heeft deze oproep mensen kunnen motiveren? Wat heeft de encycliek in de voorbije twee jaren reeds teweeggebracht? Hoe wordt er in de Kerk en daarbuiten mee verder gewerkt?

Jacques Haers (Leuven, 1956) is jezuïet en docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij is er verbonden aan de Onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiewetenschap en sinds 2001 voorzitter van het
Centre for Liberation Theologies.

Dinsdag 5 december 2017
Reine Wellens: Poëzieavond, een selectie gedichten van Rutger Kopland

De dichter Rutger Kopland, pseudoniem voor Rutger Hendrik van den Hoofdakker (1934-2012), was van beroep psychiater en hoogleraar biologische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zijn poëzie brengt, in bedrieglijk eenvoudige verzen,
de eeuwige existentiële vragen onder woorden zonder het mysterie op te lossen.

Reine Wellens heeft vele jaren les gegeven over poëzie en geeft nu nog vele avonden over geliefde dichters.


Dinsdag 16 januari 2018
Hildegarde Vansintjan: De spiritualiteit van Hildegard van Bingen

Hildegard van Bingen (1098 – 1179) Duitse abdis en kerklerares en een van de grootste vrouwen uit onze Westerse cultuur.
Graag stel ik u Hildegard voor in wat haar zo uniek maakt: een vrouw die vanuit 'enthousiasme' vervuld van God, actief was in de Kerk en de wereld; die 'zag' en 'hoorde' in krachtige, verrassende visioenen waarin ze symboliserend mens en kosmos, Vader en Zoon, Sofia en Maria, tijd en eeuwigheid samenbrengt, die de 'harmonie der sferen' laat klinken als nooit tevoren (hopen we te kunnen laten horen) en die door de theologische traditie heen het frisse vrouwelijke Groen laat groeien.

Hildegarde Vansintjan is germaniste en reeds vele jaren geboeid door de figuur van Hildegard van Bingen.
De teksten van haar lezing zijn hier beschikbaar in docx en in pdf.

Dinsdag 30 januari 2018
Hans Debel: over de Dode Zeerollen

Meer dan vijfenzestig jaar na hun ontdekking blijven de mysterieuze Dode Zeerollen tot de verbeelding spreken. Van de meeste rollen werd de tekst pas in de jaren negentig vrijgegeven en nog altijd zijn geleerden bezig hun inhoud te verwerken. Terwijl tot vandaag theorieën circuleren dat het Vaticaan bepaalde fragmenten zou hebben achtergehouden.
Hans Debel, doctor in de godgeleerdheid maakt een voorlopige balans op. Met een rijkelijk geïllustreerde presentatie neemt de spreker ons mee doorheen de fascinerende wereld van de Dode Zeerollen.

Hans Debel schreef het boek: Eeuwenoude teksten in een nieuw licht: de Dode Zeerollen, Qumran en de Bijbel.

Dinsdag 20 februari 2018
Jacques Perquy: filmavond The Patience Stone

Een film (2012) van de Frans-Afghaanse Atiq Rahimi gebaseerd op zijn eigen roman Pierre de patience, winnaar van de Prix Goncourt 2010.
Het verhaal gaat over een vrouw en haar man die in coma ligt door een geweerschot in de nek. De moellah had haar verzekerd dat hij binnen veertien dagen zou ontwaken, maar die tijd is om en hij vertoont nog altijd geen teken van leven. De jonge vrouw verzorgt haar oudere man, haalt zijn medicijnen, verbergt hem voor de milities die de stad doorkruisen, zorgt voor hun twee jonge dochters. En intussen praat ze tegen hem, eerst om hem wakker te krijgen, maar gaandeweg meer en meer om haar geweten te luchten — hij wordt de 'geduldige steen' waarover een Perzische fabel vertelt, waaraan je al je geheimen bekent, tot hij versplintert en je van je schulden verlost. Het verhaal in The Patience Stone is dat van vele in de Arabische wereld, zo houdt regisseur Atiq Rahimi ons voor. Een intimistische poëtische film die een beeld geeft over het leven van een vrouw in een Arabisch land dat sinds lang in oorlog is.
De film duurt 98’. De avond vangt aan om 19.30 u. zodat er nog tijd is voor enige bespreking.

Jacques Perquy is pedagoog en volgt reeds vele jaren wat er zoal verschijnt op gebied van nieuwe filmen.


Dinsdag 6 maart 2018
Luc Desaeger: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus

'Zij geselden hem' en 'zij kruisigden hem'. Dit is eigenlijk het enige wat de evangelisten schrijven over het lijden van Christus. Beknopter en zakelijker kan niet. Toch heeft Jezus nog veel meer geleden dan deze gruwel in de laatste twaalf uur voor zijn dood. Maar om dat lijden op het spoor te komen moet je vooral tussen de regels lezen en gevoeligheid ontwikkelen voor de signalen van lijden — dikwijls psychisch, dikwijls onrechtstreeks en verborgen — van mensen nu. Als je die verschillende vormen van lijden van Jezus detecteert, besef je pas hoe reëel, hoe concreet de 'menswording' van God in Jezus is. Én besef je tevens hoe omvattend de roeping en zending is om mensen nu in hun lijden nabij te komen.
Daarover willen we het deze avond hebben. We sluiten af met enkele mijmeringen rond de kruisweg, hierbij op weg gezet door de inlevings- en uitbeeldingskracht van enkele beeldende kunstenaars.

Luc Desaeger is specialist Nieuw Testament

Dinsdag 20 maart 2018
Bernard De Cock, o.p.: De Johannespassie van J.S. Bach
Toen Bach in 1724 de Johannes Passion ontwierp met het oog op een artistieke bevestiging van zijn recente aanstelling te Leipzig, zette hij meteen een punt achter de eerste helft van zijn loopbaan als componist. Uit vele details blijkt dat de impulsen van zijn jeugd nog eenmaal in dit meesterwerk werden samengevat: een snedige, bijwijlen hoekige zegging, een geladen gebaar, een opvallend chromatische harmonie. Tekenen van een bewust emotionele aanpak, geïnspireerd ook door de persoonlijkheid van de evangelist Johannes.
Deze avond zal de nadruk liggen op het verband tussen de johanneïsche theologie en de muzikale architectuur van dit meesterwerk.

Bernard de Cock is dominicaan en theoloog. Hij doceerde aan het Lemmensinstituut en is cantor in Dominicus Gent.

24 april 2018
Geert Van Oyen: Jezus, God en de leerlingen in het Marcusevangelie

Marcus heeft een boeiende manier om te spreken over God en Jezus Christus. God doet bijna niets, we horen alles over Hem via de mond (en de daden) van Jezus. Het onderzoek hiernaar brengt ons bij de vraag hoe narratieve exegese in zijn werk gaat met een tekst.

Geert Van Oyen is professor Nieuw Testament aan de UCL en publiceerde verschillende boeken over het Marcus-evangelie en over de figuur van Jezus.

Info:

Alle avonden gaan door op Filosofenfontein, Waverse baan 352, 3001 Heverlee
(Tel. 016/407340) Contactpersoon: Marcel Braekers (marcel.braekers@telenet.be)
Met uitzondering voor de film beginnen de avonden om 20 u. Er is eerst een uiteenzetting van 1.30 u., dan blijven er 30 minuten om vragen te stellen. We stoppen altijd om 22 u. en vragen voor deelname 5 euro.

------