------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2011– 2012

(Link naar vroegere vieringen)

Oktober

 

02/10   Rik Nuytten

27e zondag: De misdadige wijnbouwers

09/10   Marcel Braekers

28e zondag: De genodigden en het feestmaal

16/10   Geert Craps

29e zondag: Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat aan God toekomt.

23/10   Marcel en familie

Herdenkingsviering Ruth Nicaise

30/10   Jan Degraeuwe

Jullie zijn elkaars broeders en zusters

November

 

01/11  Marcel Braekers 

Allerheiligen: Een menigte die niemand kan tellen

06/11   Lut Saelens

Financiële crisis en rentmeesterschap

13/11   Marcel Braekers

Dansend uitzien naar een nieuwe tijd

20/11   Jef Schoenaerts

Laatste zondag door het jaar: "Het laatste oordeel" of "Het moment van de ultieme heling"?

27/11   Marcel Braekers

1e zondag van de Advent: de kracht van een utopie

December

 

04/12   André Benoit

 

11/12   Els Van Hove

 Midden onder ons...

18/12   Emilio Platti

 

24/12   Marcel Braekers

 Kerstviering  

25/12   Marcel Braekers en de
            kindernevendienst

 Speciale Kerstviering met de kinderen

Januari 2012

 

01/01   Marcel Braekers 

 Thans zien we in een wazige spiegel

02/01   Macel e.a.

 Afscheid van Bob Hendrickx

08/01   Arnout Malfliet

Openbaring of Driekoningen

15/01   Jacques Perquy

 Jezus laat zich dopen

22/01   Marcel Braekers

 Over het Marcusevangelie

29/01   Marcel Braekers

 Confrontatie met de kwade geesten

Februari

 

05/02   Geert Craps

 Wees Gij het woord, Gij de stilte

12/02   Marcel Braekers

 6° zondag: Een niet-dualistische spiritualiteit?

19/02   Lut Saelens

 Genezing van de lamme

26/02   Ides Nicaise

 1e zondag van de vasten: "Kondig een vanstentijd af"

Maart

 

04/03   Marcel Braekers

 2e zondag van de vasten: "Trek de berg op"

11/03   André Benoit

 3e zondag van de vasten: Het goede leven, zorg voor de mensen

18/03   Marcel Braekers

 4e zondag van de vasten: Herboren uit water en Geest

25/03   Jef Schoenaerts

 5e zondag van de vasten: Gods droom in ons hart gegrift 

April

 

01/04   Marcel Braekers

 Palmzondag: De definitieve keuze

05/04   Marcel Braekers

 Witte Donderdag: Maaltijd als bezegeling van een verbond

06/04   Lut Saelens

 Goede Vrijdag: Gij die belast en belanden zijt

07-08/04  Marcel Braekers

 Paasviering

15/04   Kris Gelaude

 Beloken Pasen: Geen duisternis maar helder licht

22/04   Marcel Braekers

 Derde Paaszondag: De Emmaüsgangers als pelgrims

29/04   Johan Denayer

 Vierde Paaszondag: Ik ben de goede Herder

Mei

 

06/05   Marcel Braekers

 Vijfde Paaszondag: Uitdieping van het verrijzenisgeloof: de wijnstok
 en de ranken.

13/05   Marcel Braekers

 Zesde Paaszondag: Heb elkaar lief

17/05   Marcel Braekers

 Hemelvaart: Geborgen in zijn God

19/05   Ides Nicaise + Marcel

 Afscheid van Christine Nicaise - Van der Schueren

20/05   Jan Degraeuwe

 Economie, schepper van mogelijkheden

27/05   Geert Craps

 Pinksteren: Spreek opdat woorden zich ontvouwen

Juni

 

03/06   Lut Lemmens

 Feest van de H. Drievuldigheid

10/06   Sabine Van Huffel

 Gek zijn is gezond

17/06   Gonda Mertens

 Het Rijk Gods en het mosterdzaadje

24/06   Marcel Braekers

 Geboorte van de Doper

Juli

 

01/07   Marcel Braekers

 13e zondag: Er ging een kracht van Hem uit

08/07   Jef Schoenaerts

 Hebt Gij dan mensen nodig om in Uzelf God te zijn?

15/07   Frank Cuypers

 Erop uitgestuurd om te zijn wie we zijn

22/07   Lisette Monard

 Over herders, onderricht en vakantie

29/07   Marcel Braekers

 Broodvermenigvuldiging in een ander perspectief

Augustus

 

05/08   Marcel Braekers

 Dominicus

12/08   Johan Denayer

 Ik ben het brood des levens

15/08   Kris Gelaude / Marcel

 O.L. Vrouw

19/08   Rik Nuytten  

 Wat geloof ik?

26/08   Marcel Braekers

 Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.

September

 

02/09   Els Van Hove

 Het zit vanbinnen

09/09   Herman Wouters

 De andere kant oplopen

16/09   Marcel Braekers

 Wie zeggen jullie dat ik ben?

23/09   Ides Nicaise en
            Mevlüt Akgüngör

 Omwille van Ibrahim

30/09   Jan Degraeuwe

 Verdraagzaamheid
------