Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------Welkom op Filosofenfontein!

Gelet op de beperkingen omwille van COVID-19 zullen er - tot nader order - geen vieringen en activiteiten plaatshebben op Filosofenfontein.

Alle liturgische vieringen blijven opgeschort.

Concreet slaat dit op:
  • alle zondagvieringen (ook in de maand augustus)
  • alle andere activiteiten zoals de samenkomsten van werkgroepen, samenkomsten van de leerhuizen, ...
Raadpleeg regelmatig deze website om de verdere evolutie binnen Filosofenfontein te volgen.

Een plaats van

- vieren (Liturgie)
- vorming
- ontmoeten

  (Klik hier voor
  onze visietekst.)

 Waar?
 Waversebaan 352,
 3001, Heverlee (Leuven)
 (tussen Oud-Heverleestraat
  en Waversebaan)
  Tel. 016 / 407340.

koor en gemeenschap

Filosofenfontein is een bezinningshuis van de paters dominicanen waar zoekende gelovigen op een eigentijdse wijze het bevrijdende Woord en de aanwezigheid van Christus in hun leven vieren. (Lees hier meer over de spiritualiteit van Filosofenfontein.)


Liturgie: elke zondag viering om 10.30 uur.


Dinsdagavondprogramma 2019-2020
(Web pagina)
of  (PDF versie)

Klik hier om in te tekenen op de mailinglijst van Filosofenfontein


Nieuwsbrieven: klik hier voor Nieuwsbrief 13: jan 2020(pdf)

       klik hier voor de Coronanieuwsbrief-mei 2020 (PDF)

In het verlengde van de wekelijkse vieringen zijn verscheidene werkgroepen actief.

Wil je aansluiten bij een van die groepen, neem je graag een taak op, zing je graag mee in ons vierstemmig koor, of wil je graag een instrument bespelen?
Aarzel niet om contact op te nemen.


---------------------------------- 


Website  "Dominicanen Vlaanderen"
Website  "
Bezield Verband"
Folder    "
Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen"
Vorming 
"Dominicaanse identiteit vandaag" (M. Braekers) (pdf)

Om verbonden te blijven in deze tijden van stilte en afzondering publiceren leden van de Liturgiegroep en voorgangers gebeden en overwegingen. Klik op de link hieronder om deze te bekijken.

 
Verbondenheid in tijden van COVID-19 (10 juni)
- 09.08.20:
Samen in hetzelfde schuitje
   (Sabine)
- 02.08.20:
Geef gij hun te eten
   (Marcel)
- 26.07.20:
Het rijk Gods (Gonda)
- 19.07.20:
Het koninkrijk der hemelen
   gebeurt waar vogels van allerlei
   pluimage zich kunnen nestelen (Jef)
- 12.07.20:
Een zaaier ging uit om te
  zaaien (Jacques)
- 28.06.20:
Jezus volgen: ruimte
  scheppen' (Ria)
- 14.06.20:
Sacramentsdag - Levend
   brood uit de hemel (Sabine)
- 07.06.20:
Thuiskomen in de bubbel
   van de Drie-Eenheid (Frank)
- 31.05.20:
Pinksteren in de Coronatijd
   (Hendrik, Jan, Jef)
- 30.05.20:
Vigilie van Pinksteren
   (Hendrik, Jan, Jef)
- 24.05.20:
Hunkeren naar een
   misviering (Ides)

Dominicanen.tv - videokanaal van de Belgische Dominicanen
 ---------     Vroegere vieringen
          zie Archief          
     ---------------------


  
  ---------------------

    Een initiatief van
   Filosofenfontein: virtueel
 samen mediteren

------