Boomritueel op het Fonteinfeest 2 september 2023

 Boomritueel1  Boomritueel2  Boomritueel3  Boomritueel4

Omarm een waardevolle BOOM

Als onderdeel van ons jaarprogramma voor meer klimaatrechtvaardigheid hielden we tijdens ons jaarlijks FONTEINfeest een boomritueel. Het herstel van onze relatie met de natuur en eerbied voor de schepping wilden we symbolisch kracht bijzetten door een oude moerascipres in de beschermde tuin van Filosofenfontein uit te kiezen - tevens als symbool van onze solidariteit met de paus en onze daadkracht voor een integrale ecologie. Oude bomen beschermen is in onze ogen minstens even waardevol als nieuwe bomen planten omdat deze moerascipressen wel 1000 jaar oud kunnen worden, terwijl het jaren duurt eer een jonge boom groot genoeg is om bij te dragen tot de CO2 reductie.

We hebben de moerascipres symbolisch omarmd met een groot wit lint, terwijl Annette de Filosofenfontein-versie van het ZONNELIED van Sint-Franciscus voorlas. Hieronder volgt de integrale tekst en een selectie van onze foto’s. Meer foto’s van het Fonteinfeest zijn te vinden in ons foto-archief.

                                        ZONNELIED       Sint-Franciscus

Heel de Schepping zingt voor U,
lieve grote God.
 
Broeder ZON bezingt de dag,
stralend mooi en krachtig.
Zusje MAAN en al haar sterren
staan te fonkelen van verre.
            

 

 

En de MENS die zonder klagen
alle zorgen weet te dragen.
En een ander kan vergeven
is een parel van uw vrede.
 
Broeder WIND blaast met een zucht
stapels WOLKEN door de lucht.
Zuster WATER met haar stroom
wast de aarde fris en schoon.
 
Broeder VUUR danst laag en hoog
stoer en vrolijk voor ons oog.
Zuster AARDE onze moeder
geeft ons voedsel, planten, bomen.
   
Dank u zelfs voor zuster DOOD
die ons terugdraagt in uw schoot.
Al uw werk is prachtig.
Heel de schepping zingt voor U,
lieve God Almachtig.