Deze rubriek focust op specifieke vorming rond spiritualiteit en levensbeschouwing, met twee cycli van activiteiten: het Avondprogramma en het Leerhuis

In de loop van het jaar worden er avonden georganiseerd om te bezinnen en met elkaar in gesprek te treden. De verschillende formules hebben alle de bedoeling om als volwassenen op een kritische manier geloof en reflectie samen te laten bestaan, om tot een intenser beleving van zijn geloof te komen in verbondenheid met zijn totale persoon en met de grote wereld- en levensvragen. Voorbeelden van dergelijke vormingsactiviteiten zijn lezingen of leesgroepen rond belangrijke teksten.

Voor (vormings)activiteiten rond maatschappelijke thema's, zie de rubriek 'Gemeenschap' meer bepaald Wereldgroep, Actualiteitscafé, Kunst en cultuur.

 

 

 

Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.