• Voor de meest recente zondagsvieringen Klik hier

Activiteitenverslag Space for Grace werkjaar 2021- 2022 (1 januari 2021 - 30 juni 2022)

Ons project is gestart op 1 januari 2021 en liep officieel af eind juni 2022. Dit houdt in dat we vanaf dan autonoom onze ingeslagen weg verderzetten en geen formele samenkomsten meer hebben met de Space for Grace-coördinatoren en de andere groepen.  We krijgen nu de tijd om ons eindverslag op te maken: wat we gerealiseerd hebben zullen we verderzetten en integreren in onze werking. Wat nog niet is uitgewerkt of nog in een beginstadium staat mogen we verder uitwerken met de middelen die ons nog resten.

We blikken terug op een heel goed werkjaar en dankzij Space for Grace en uiteraard de inzet van de trekkersgroep heeft onze gemeenschap een quantumsprong voorwaarts gemaakt.

In een notedop: we zijn gestart met een Space for Grace-projectgroep van 8 trekkers en hebben een eerste lijst van 6 nieuwe activiteiten voorgesteld: 1. Agora, 2. Uitbouw van de huiskerk, 3. Actualiteitscafé, 4. Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving, 5. Streaming van vieringen, en 6. Vernieuwing van de website.

Deze activiteiten werden voorgesteld aan de gemeenschap in april 2021 en iedereen kon zijn mening uiten via een bevraging. Groen licht werd gegeven voor de uitrol ervan. Als eerste werd de agora uitgetest die toelaat  om verder te reflecteren rond het thema van de vieringen. Dit gebeurde verschillende malen online met succes: soms in kleine groepjes maar ook in de grote groep. De trekkers van de andere activiteiten hadden meer voorbereiding nodig en gingen aan de slag in de zomer 2021 met veel enthousiasme.

In parallel werd een vzw structuur voor FF uitgetekend. Sinds 1 oktober 2021 is FF een echte vzw, nodig om haar activiteiten financieel en juridisch beter in te bedden.

Een hoogtepunt  in 2021 was ons Fonteinfeest op 23 oktober met een fototentoonstelling in de tuin en met de Tracing Grace ceremonie. Op 24 oktober volgde een kerkberaad waarin we luisterden naar eenieders opmerkingen. In het najaar volgde dan een tijd van reflectie, evaluatie en bijsturing. Omwille van corona werden sommige activiteiten uitgesteld.

De leden van de huiskerk kwamen maandelijks samen in de geest van de eerste christen gemeenten, gingen met elkaar in dialoog rond een bijbels thema en vierden het leven met zijn zegeningen en uitdagingen door het samen delen van brood en wijn.

De 4 georganiseerde actualiteitscafés (een vaccin voor iedereen?, Veerkracht voor Ethiopië, Kunst achter tralies, Wonen in Leuven), kenden een groot succes: het Wereldcafé waarin ze mochten doorgaan werd co-organisator en nieuwe leden vonden hun weg naar deze evenementen.

Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving kende 5 succesvolle evenementen (inhuldiging orgel, fototentoonstelling door Guido Rooseleer op het Fonteinfeest, rondleiding kunsttentoonstelling Via Crucis, actualiteitscafé Kunst in de gevangenis, en een poëzieavond met Kris Gelaude en violiste Katrijn Minten).

De eerste helft van 2022 stond vooral in het teken van onze denkdag op 30 /4/2022 met als thema ``Samen onderweg''. Deze denkdag werd voorafgegaan door een enquête waarin de gemeenschap terugblikte op deugddoende momenten uit het verleden en tegelijk de uitdagingen voor de toekomst expliciteerde. Hieruit volgde een lijst van prioritaire acties. Deze denkdag was voor de gemeenschap een belangrijke mijlpaal om haar toekomst in handen te nemen.

Het Space for Grace-project zorgde voor vernieuwing. De tijd is rijp om deze projecten in te bedden in de bestaande werkgroepen en deze waar gewenst anders te laten samenwerken. Wat staat er nu nog allemaal in de steigers na juni 2022?

Digitalisering op korte termijn: dit vindt de gemeenschap heel belangrijk . Hiertoe droegen onze zoom-vieringen bij, ze waren heel succesvol qua kwaliteit en aantal deelnemers. Achter de schermen werd hard gewerkt aan een vernieuwing van de website (met dank aan Rik Nuytten) waarbij de nieuwe webstructuur flexibel kan aangepast worden en het werk (onderhoud en invulling van webpagina’s) kan verdeeld wordt onder de trekkers binnen  de gemeenschap. Een jaarkalender wordt opgezet  om de activiteiten beter af te stemmen en wordt een vast onderdeel van de website. Voor invulling van de sociale media wordt nog verder hulp gezocht... Binnenkort wordt de eerste versie van onze vernieuwde website gelanceerd.

We zijn er nog niet maar de belangrijkste stappen zijn gezet om onze toekomst in handen te nemen en ook dwarsverbindingen te maken met de buurt en naburige gemeenschappen.
Een nieuwe werkgroep `Toekomst van Filosofenfontein’ werd geboren om een antwoord te vinden op de vraag naar de toekomst van de plek FF: een vraag die leeft bij velen en op de denkdag en voorafgaande enquête veelvuldig gesteld werd.  Marcel Braekers maakte een werktekst `quo vadis fons filosofiae?’ die als uitvalsbasis zal dienen. De werkgroep, samengesteld uit de Space for Grace-projectgroep aangevuld met Jean-Pierre Rammant en Ria Verschueren, zal zich over de vraag buigen hoe het verder moet en de vraag vanuit verschillende aspecten bekijken: vanuit de dominicanen, vanuit de toestand van het gebouw en het domein, vanuit de gemeenschap, vanuit de persoonlijke evolutie van Marcel, en vanuit een gelovig oogpunt. Bijkomend zal de werkgroep de vraag onderzoeken met welke naburige gemeenschappen ze zich verwant voelt en de mogelijkheid onderzoeken voor een eventuele fusie. De werkgroep neemt hiervoor ruimschoots de tijd (tot 3 jaar).

Als laatste activiteit zal streaming uitgewerkt worden: de eerste stappen werden gezet, informatie werd gewonnen bij gemeenschappen die zo’n installatie reeds in huis hebben... de beste oplossing voor onze gemeenschap vergt nog verder denkwerk.

We danken het IPB voor de mogelijkheden die Space for Grace ons schonk en zetten de weg naar een vernieuwd kerk-zijn verder. Verdere info rond onze werking blijven we rapporteren in onze elektronische nieuwsbrief , de e-Bubbels!

And last but not least ... jullie ideeën en feedback blijven zeer welkom. Spreek ons gerust aan!

Sabine Van Huffel namens de Space for Grace-projectgroep

Contactinformatie

©2005-2024 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.