------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2004 – 2005

                                     (Link naar andere vieringen)

Oktober

03/10   Vik Doyen

27e zondag: Een profetische boodschap van geloof en trouw

10/10   Marcel Braekers

28e zondag: Over dankbaarheid
kindernevendienst: Geert

17/10   Maurits Eycken

29e zondag: Missiezondag

24/10   Marcel Braekers

30e zondag: De Farizëer en de tollenaar op weg naar de tempel
kindernevendienst: Brigitte

31/10   Rik Nuytten

31e zondag: Zacheus

November

 

01/11   Herman Wouters

Allerheiligen

07/11   Marcel Braekers

32e zondag: Met wie was zij gehuwd na de dood?
kindernevendienst: Frank: De hemel

14/11   Marcel Braekers

33e zondag: Filosofenfontein als leefgemeenschap

21/11   Jaak Perquy

Viering over de vriendschap

28/11   Marcel Braekers

1e zondag van de advent: Wat geven wij door aan onze kinderen?
(deel 1)

December

 

05/12   Maurits Eycken

2e zondag van de advent: Wat geven wij door aan onze kinderen?
Het visioen van Jesaia

kindernevendienst: Siska

12/12   Marcel Braekers

3e zondag van de advent: Johannes, groter dan een profeet

19/12   Ides Nicaise

Gods rijk in het aardse slijk
kindernevendienst: Sabine: Gods rijk

24-25/12 Marcel Braekers
           

Kerstnacht: God heeft zich ontledigd en verkoos een weg van aardse onzuiverheid te gaan

26/12    Maurits Eycken

Bezinning bij het Weihnachtsoratorium

Januari

 

02/01    Gerlinde Doyen

Driekoningenviering: de wijzen uit het oosten en het zuiden

09/01    Marcel Braekers

1e zondag: doop van Jezus

16/01    Els Trekker

2e zondag: over overgave
kindernevendienst: Geert

23/01    Marcel Braekers

3e zondag: Begin van Jezus' optreden in Galilea
kindernevendienst: Brigitte

30/01    Chris Gelaude

4e zondag: de Bergrede

Februari

 

06/02     Marcel Braekers

5e zondag: Het zout van de aarde
kindernevendienst: Siska

09/02     Marcel Braekers

Aswoensdag: Is dit het vasten dat ik van u vraag?

13/02     Jaak Perquy

1e zondag van de vasten: De bekoring in de woestijn

20/02     Marcel Braekers

2e zondag van de vasten: de Gedaanteverandering
kindernevendienst: Sabine: Congo

27/02     André Benoit

3e zondag van de vasten: Ten leven opgeschreven

Maart

 

06/03    Marcel Braekers

4e zondag van de vasten: Als blinden die niet zien
kindernevendienst: Geert

13/03    Jef Schoenaerts

5e zondag van de vasten: Kom naar buiten

20/03    Marcel Braekers

Palmzondag: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
kindernevendienst: Frank: Welkom aan de koning van de liefde

24/03 : Marcel

Witte Donderdag: Jezus' geestelijk testament

25/03 : Marcel

Goede Vrijdag: Hij geeft ons leven

26-27/03 : Marcel

Paaswake: De geschiedenis van God en mens

April

 

03/04   Hilde Boers

2e Paaszondag: De ongelovige Thomas

10/04   Marcel Braekers

3e Paaszondag :De geloofstocht van de Emmaüsgangers:

17/04   Liesbeth Daenen

4e Paaszondag:
kindernevendienst: Siska

24/04   Marcel Braekers

5e Paaszondag: Paus Benedictus XVI

Mei

 

01/05   Lut Lemmens

6e zondag: Ik kan alleen woorden ontmoeten, U niet meer
kindernevendienst: Brigitte

05/05   Marcel Braekers

Hemelvaart: Jezus opgenomen in Gods heerlijkheid

08/05   Sabine Van Huffel

7e zondag: Tussen Hemelvaart en Pinksteren

15/05   Pinksteren

Pinksterviering van en door de vormelingen

22/05   Raf Mertens

8e zondag:

29/05   Marcel Braekers

9e zondag
kindernevendienst: Tijd voor...

Juni

 

05/06   Paulette Serverius

10e zondag: Om te zien een nieuwe aarde

12/06   Marcel Braekers

11e zondag: zending
kindernevendienst: Jezus zoekt en zendt mensen + vaderdag

19/06   Frank Cuypers

12e zondag: Wees niet bang

26/06   Marcel Braekers

13e zondag: Jezus meer beminnen dan welke mens ook?

Juli

 

03/07   Gonda Mertens

14e zondag: Bidden in Gods stilte

10/07   Marcel Braekers

15e zondag: Een milde zaaier in een wisselend landschap

17/07   Monique
            Van der Capellen

16e zondag: De vreugde

24/07   Marcel Braekers

17e zondag: Goed en kwaad zullen samen bestaan

31/07   Rik Nuytten

18e zondag: Zekerheid (Jezus of de Grootinquisiteur?)

Augustus

 

07/08    Marcel Braekers

19e zondag: Over water wandelen

14/08    Lisette Monard

20e zondag: Maria, moeder van Jezus

15/08    Marcel Braekers

O.L.V.-Hemelvaart: Maria opgenomen in Gods oneindigheid

21/08    Marcel Braekers

21e zondag: En wie zegt gij dat ik ben?

28/08    Maurits Eycken

22e zondag: Wordt andere mensen met een nieuwe visie

September

 

04/09    Ides Nicaise

23e zondag: Heb uw naaste lief als uzelf

11/09    Lut Lemmens

24e zondag: Over vergeven

18/09    Marcel Braekers

25e zondag: Over rechtvaardigheid en goedheid: de milde werkgever

25/09    André Benoit

26e zondag: Vrede zij met u
------