------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2015– 2016

(Link naar vroegere vieringen)

Oktober

 

04/10   Jacques Perquy

 27e zondag: Mag een man zijn vrouw verstoten? (Mc. 10, 1-12)

11/10   Marcel Braekers

 28e zondag: "Wat belemmert ons om toe te treden tot het
                       
Rijk van God?"

18/10   Jan Degraeuwe

 Laudato si

25/10   Marcel Braekers

 30e zondag: Uw vertrouwen heeft u gered

November

 

01/11   Marcel Braekers

 Allerheiligen

08/11   Frederika

 Jehizkia en Gideon: een koning en een rechter in woelige tijden

15/11  Marcel Braekers

 33e zondag: de verschrikkingen van de eindtijd

22/11  Jef Schoenaerts

 Christus Koning: "Wij zoeken U in oude woorden"

29/11  Marcel Braekers

 1e zondag van de advent: Een droom om te overleven

December

 

06/12  André Benoit

 2e zondag: En heel de mensheid zal Gods heerlijkheid zien."

13/12  Marcel Braekers

 3e zondag van de advent: Roepend in de woestijn

20/12  Lut Saelens

 4e zondag: Samen naar een nieuwe toekomst

24/12  Marcel Braekers

 Kerstmis -- Het geheim van de menswording

25/12  Marcel en de kinderen

 Kerstviering met de kinderen

Januari 2016

 

03/01   Frank Cuypers

  Openbaring en geen weg terug

10/01   Marcel Braekers

  Doop van Jezus

17/01   Geert Craps

  2e zondag: Bevrijding en vreugde (Joh.2:1-12)

24/01   Marcel Braekers

  3e zondag: Het mystieke lichaam (1 Kor. 12)

31/01   Herman Wouters

  4e zondag: Paulus over de Liefde

Februari

 

07/02   Marcel Braekers 

  5e zondag: Mensenvissers (Lucas 5,1-11)

10/02   Marcel Braekers 

  Aswoensdag: Scheur uw hart en niet uw kleren

14/02   Jan Degraeuwe

  1e zondag van de vasten: Het beslissende moment in de woestijn

21/02   Marcel Braekers

  2e zondag van de vasten: Goddelijke uitstraling van Jezus
28/02   Ides Nicaise   3e zondag: Geroepen om Gods volk te bevrijden
  Interreligieuze viering

Maart

 

06/03   Marcel Braekers

  4e zondag van de vasten: De thuiskomst van de zoon

13/03   Rik Nuytten

  5e zondag van de vasten: Ook ik veroordeel je niet

20/03   Marcel Braekers

  Palmzondag: Gedenk die werd beeld van een mens

24/03   Marcel Braekers

  Witte Donderdag: Overgave

25/03   Kris Gelaude

  Goede Vrijdag: de stilte van lijden en dood

26/03   Marcel Braekers

  Paasnacht: De stilte doorbroken

27/03   Marcel Braekers

  Paasviering

April

 

03/04   Jef Schoenaerts

  2e zondag van de Paastijd: "Staan in de tuin van de stilte"

10/04   Marcel Braekers

  3e zondag van de Paastijd: Alles in allen: brief aan de Kolossenzen

17/04   Jacques Perquy

  Paulus

24/04   Marcel Braekers

  5e zondag van de Paastijd: Boek van de Openbaring

Mei

 

01/05  Emilio Platti

  Islam vs Islamisme

05/05  Sabine Van Huffel

  Hemelvaart: openstaan voor het onverwachte

08/05  Frida van Sijdenborg

  De boodschap van de profeet Joël

15/05  Marcel Braekers

  Pinksteren: "Dat vuur van het begin, wij ademen het in".

22/05  Jef Schoenaerts

  Drievuldigheid: deelhebben aan een overvloed van relatie

29/05  Lut Lemmens

  De kracht van de stilte

Juni

 

05/06  Kris Gelaude

  Verhalen van hoop vertellen

12/06  Emilio Platti

  De wet van het OT en de vrijheid van het NT

19/06  Geert Craps

  De belijdenis van Petrus

26/06  Marcel Braekers

  "Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen"

Juli

 

03/07 Lut Saelens

  Wij zijn allen uitgezonden

10/07 Marcel Braekers

  Martha als gerijpte gelovige

31/07 Anne-Lieze, Lut,
          Annette, Kris

  De kracht ons gegeven

Augustus

 

07/08 Jacques Perquy

  Jullie zijn mijn moeders en mijn broers

15/08 Kris Gelaude

  Mirjam blijft mijn naam

21/08 Gond Mertens

  Redding en gered worden

28/08 Marcel Braekers

  22e zondag: Over bescheidenheid

September

 

04/09 André Benoit

  Ge hebt met God gestreden

11/09 Brigitte Puissant

  Hildegard Von Bingen en de Goddelijke Wijsheid

18/09 Rik Nuytten

  Rentmeesterschap

25/09 Jef Schoenaerts

  Niet de wet maar betrokkenheid als maatstaf van het leven

 

 
------