------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2017 2018

(Link naar vroegere vieringen)

Oktober

 

01/10  Marcel Braekers

  26e zondag: Heer, leer ons bidden

08/10  Geert Craps

  27e zondag: De wijngaard van de Heer

15/10  Marcel Braekers

  28e zondag: Godsdienst en geweld

22/10  Lut Saelens

  Maria Magdalena

29/10 Jan Degraeuwe

  30e zondag: Uit naam van de wereld

November

 

01/11  Marcel Braekers

  Allerheiligen: Levend in ruime verbondenheid

05/11  Ides Nicaise

  31e zondag: het Noorden kwijt? Over kritisch geloven

12/11  Marcel Braekers

  32e zondag: Gereed voor het feest

19/11  Jaques Perquy

  33e zondag: God en mens: een vertrouwensrelatie

26/11  Marcel Braekers

  Laatste zondag: "Wie is waardig de boekrol te openen?"

December

 

03/12  Emilio Platti

 1e zondag van de Advent: Weest waakzaam

10/12  Marcel Braekers

 2e zondag van de advent: Ik doop met water maar Hij zal dopen
  met Heilige Geest

17/12  Lisette Monard

 3e zondag van de Advent: Openstaan voor het komende licht

24-25/12  Marcel Braekers

 Kerstmis 2017: Waar verschijnt Gods menselijkheid?

31/12  Rik Nuytten

 Opdracht in de tempel: het kind geeft hoop

Januari 2018

 

07/01  Marcel Braekers

 Feest van de Openbaring

14/01  Lut Lemmens

 Roeping van de eerste leerlingen

21/01  Tom Nys

  De blijde boodschap van het Hemelse Koninkrijk van God

28/01  Jef Schoenaerts

 "Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is . . .
  de duivel wederstaan."

Februari

 

04/02  Marcel Braekers

 Hij genas zieken en dreef boze geesten uit

11/02  Jan Degraeuwe

 We moeten ons falen durven uitspreken

14/02  Marcel Braekers

 Aswoensdag: een hernieuwd engagement: het lege bord

18/02  Marcel Braekers

 1e Vastenzondag: Verbondenheid

25/02  Emilio Platti

 2e Vastenzondag: De transfiguratie

Maart

 

04/03 Marcel Braekers

 3e Vastenzondag: Op weg met de 10 woorden

11/03 Kris Gelaude

 4e Vastenzondag: Van geboorte naar geboorte

18/03 Jacques Perquy

 5e Vastenzondag: Openbreken

29/03 Marcel Braekers

 Witte Donderdag: Een maaltijd om nooit te vergeten

30/03 Kris Gelaude

 Goede Vrijdag: Zie de mens

31/03 Marcel Braekers

 Paasviering: Zien en toch niet?

April

 

08/04 Ides Nicaise

 Beloken Pasen: Bijbelse solidariteit

15/04 Marcel Braekers

 3e Paaszondag: In-zicht en verrijzenis

22/04 Frank Cuypers

 4e Paaszondag: Ik ben de goede Herder

29/04 Marcel Braekers

 5e Paaszondag: Verscheidenheid van ranken op de ene wijnstok

Mei

 

06/05 Lisette Monard

 6e Paaszondag: Liefde is het allerbelangrijkste

10/05 Marcel Braekers

 Hemelvaart

13/05 Frank Cuypers

 7e Paaszondag: Jezus' gebed voor ons: waarheid, vreugde,
 toewijding, eenheid

20/05 Marcel Braekers

 Pinksteren

27/05 Geert Craps

 Drievuldigheidszondag: Aanwezigheid

Juni

 

03/06 Lut Lemmens

 "Dat mijn lachen U lief is"

10/06 Rik Nuytten

 4e zondag: Wie is familie van Jezus?

17/06 Marcel Braekers

 

24/06 Sabine Van Huffel

 De geboorte van Johannes de Doper

Juli

 

01/07 Marcel Braekers

 13e zondag: Tot leven brengen (Mc. 5, 21-43)

08/07 Gond Mertens

 14e zondag: Wat is geloven voor mij?

15/07 Marcel Braekers

 15e zondag: Een kwetsbare boodschap verkondigen

22/07 Lut Saelens

 16e zondag: Mij zal niets ontbreken (psalm 23,1)

29/07 Marcel Braekers

 17e zondag: "Brood voor onderweg" (Jo. 16,1-15)

Augustus

 
12/08 Jef Schoenaerts
19e zondag: "Die ongezien mij trekt tot u" (Jo. 6,41-51)
15/08 Marcel Braekers
Feest van Maria ten hemelopneming (Lc. 1, 3956)
19/08 Jacques Perquy
20e zondag: "Broederlijkheid" (Mc. 12,  28b - 34)
26/08 Kris Gelaude
21e zondag: "Woorden van eeuwig leven" (Jo. 16,60-69)

September

 
02/09 Jef Schoenaerts
22e zondag: "Worstelen met de psalmen" (Psalm 139)

09/09 Marcel Braekers

23e zondag: Genezing van een dove en moeilijk sprekende (Mc. 7, 31 37)

16/09 Marcel Braekers

24e zondag: "Wat beteken ik voor jou?" (Psalm 139)

23/09 9 vrouwen

25e zondag: "Verlangen" (Lc.13, 6-9)
30/09 Ides Nicaise
26e zondag: "Profetisch spreken " (Mc.9, 38-48)
------