------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2008– 2009

(Link naar vroegere vieringen)

Oktober

 

05/10   Geert Craps

27e zondag: Vredeszondag: Laat je telkens opnieuw aanspreken
kindernevendienst : Frank / Brigitte

12/10   Marcel Braekers

28e zondag: De utopie van het bruiloftsmaal

19/10   Hilde Boers

29e zondag: Geef aan God terug wat van God is
kindernevendienst Brigitte / Jan De Smet

26/10   Marcel Braekers

30e zondag: God beminnen boven alles en je naaste als jezelf

November

 

01/11   Lut Saelens

02/11   Marcel Braekers

Allerzielen
kindernevendienst : Frank / Geert

09/11   Marcel Braekers

32e zondag: Een tijd van wachten

16/11   Kris Gelaude

33e zondag: Voorbij de vanzelfsprekendheden
kindernevendienst: Sabine

23/11   Marcel Braekers

Laatste zondag van het kerkelijk jaar:
Hij zal een Herder zijn voor alle volkeren

30/11   Arnout Malfliet

1e adventszondag: Weest waakzaam
kindernevendienst: Geert / Siska

December

 

07/12   Marcel Braekers

2e adventszondag: Troost mijn volk

14/12   Jessica van 't              Westeinde

3e adventszondag: Komen zal het licht
kindernevendienst Brigitte

21/12   Gerlinde Doyen en de
             wereldgroep

4e adventszondag: Tekens van hoop in een donkere wereld

24/12   Marcel Braekers
25/12   Marcel Braekers 

Kerstmis
kerstviering voor de jongeren

Januari

 

01/01   

Nieuwjaarsviering

04/01   Geert Craps

Epifanie: Macht versus Waarheid

10/01   Marcel Braekers   

Afscheid van Mieke Van Weddingen

11/01   Marcel Braekers

1e zondag door het jaar: Doop van Jezus

18/01   Jacques Perquy

2e zondag: Spreek Heer, uw dienaar luistert

25/01   Liesbeth Daenen

3e zondag: De kracht van het licht

Februari

 

01/02   Marcel Braekers

4e zondag: Wie is Hij toch?

08/02   Herman Wouters

5e zondag: Ziekte en evangelie

11/02   Marcel Braekers

Afscheid van Bettie Vankeerberghen

15/02   Marcel Braekers

6e zondag: Genezing van een melaatse

22/02   Rik Nuytten

Vergeving van zonde / Genezing van de lamme

25/02   Marcel Braekers

Aswoensdag: Ballast of overvloed?

Maart

 

01/03  Marcel Braekers

1e zondag van de vasten: Chaos of kleuren?

08/03  André Benoit

2e zondag van de vasten: Het heilige als grens en volheid

15/03  Marcel Braekers

3e zondag van de vasten: De vraag van het slachtoffer

22/03  Derdewereldgroep

4e zondag van de vasten: De levensboom omarmen

29/03  Maurits Eyken

Passiezondag: Lijden, sterven en verrijzen

April

 

05/04  Marcel Braekers

Palmzondag: Terugdeinzen en doorgaan

09/04  Kris Gelaude

Witte Donderdag

10/04  Marcel Braekers

Goede Vrijdag: bezinning bij de kruisweg van Ted Felen

11/04  Marcel Braekers

Paasnacht

12/04  Marcel Braekers

Paasmorgen (viering met de kinderen en doop)

19/04  Kris Gelaude

Beloken Pasen: Ontreddering, pijn en heropstanding

26/04  Marcel Braekers

3e Paaszondag: Het leven gaat voort

Mei

 

03/05  Frank Cuypers

4e Paaszondag: De Goede Herder

10/05  Marcel Braekers

5e Paaszondag: Van Jeruzalem naar Emmaüs

17/05  Jacques Perquy

6e Paaszondag: Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar liefhebben

20/05  Marcel Braekers

Hemelvaart: Afscheid en nabijheid

24/05  

 

31/05  Marcel Braekers e.a.

Pinksteren: de wondere werking van de Geest

Juni

 

07/06  Gerlinde Doyen 

10e zondag: De Heilige Drievuldigheid

14/06  Jan De Graeuwe

11e zondag: Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken?

21/06  Geert Moons 

Herdenkingsmis voor Mieke Van Weddingen

28/06  Sabine Van Huffel

13e zondag: Genezende ontmoeting

Juli

 

05/07  André Benoit

14e zondag: Profeet in eigen land

12/07  Marcel Braekers

15e zondag: De zending van de twaalf

19/07  Maurits Eyken

16e zondag: De Heer is mijn Herder

26/07  Marcel Braekers

17e zondag: De vermenigvuldiging der broden

Augustus

 

02/08  Gonda Mertens

18e zondag: Het manna in de woestijn

09/08  Arnout Malfliet

19e zondag: Dominicus

15/08  Lut Saelens

O.L.Vrouw Hemelvaart

16/08  Marcel Braekers

20e zondag: Psalm 42: Waar is dan je God?

23/08  Marcel Braekers

21e zondag: Gods aanwezigheid in de schepping en in Christus

30/08  Lisette Monard

De Kroningsfeesten in Tongeren:
"Maria geeft Rock Werchter het nakijken"

September

 

06/09  Rik Nuytten

23e zondag: Genezing van een doofstomme

13/09 Jacques Perquy

24e zondag: En wie ben ik volgens jullie?

20/09 Marcel Braekers

25e zondag: Worden als een kind

27/09

26e zondag:
------