------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2003– 2004

(Link naar andere vieringen)

September


07/09   Gonda Mertens

Hindoeïsme en Christendom

14/09   Marcel Braekers

 

21/09   Lut Lemmens

Wie een kind opneemt

28/09   Marcel Braekers

26e zondag: Over Godsbeelden

Oktober


05/10   Rik Nuytten

27e zondag: Maakbaarheid

12/10   Marcel Braekers

28e zondag: Een rijk man wilde Jezus volgen

19/10   Raf Mertens /
            André Benoit

29e zondag: Wereldmissiedag

26/10   Marcel Braekers

30e zondag: De genezing van Bartimeüs

November

 

01/11   Monique Van der
            Capellen

Allerheiligen

02/11   Marcel Braekers

Allerzielen

09/11   Wouter en Béatrice
            Vandenhole

Ecologische voetafdruk

16/11   Els Trekker

Onvoorwaardelijke liefde

23/11   Marcel Braekers

31e zondag: "Wee u Farizeën"

30/11   Maurits Eycken

1e adventszondag: Hoopvolle verwachting

December

 

07/12      Gerlinde Doyen

2e adventszondag: Johannes de doper

14/12      Marcel Braekers

3e adventszondag

21/12      Lut Saelens

4e adventszondag: Zalig die geloofd heeft (over Maria)

24-25/12 Marcel Braekers

Kerstnacht op Filosofenfontein: Een engel in de nacht (deel 1)

28/12      Liesbeth Daenen

Een engel in de nacht (deel 2)

Januari

 

04/01    André Benoit

Driekoningen

11/01    Marcel, Lisette,
             Kris en Liesbeth

- Herdenkingsviering Lut Janssens
- Afscheid van Lut Janssens
Kindernevendienst: het doopsel van Jezus

18/01    Jaques Perquy

2e zondag: Bruiloft in Kana

25/01    Marcel Braekers

3e zondag: Het mystieke lichaam: “één lichaam en vele ledematen”

Februari

 

01/02   Jef Schoenaerts

4e zondag: Soms even zien we verder dan we zijn

08/02     Marcel Braekers

5e zondag: Zij werden mensenvissers

15/02     Lisette Monard

6e zondag: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt

22/02     Jan & Patte Minten

Doopviering van Katrijn

25/02     Marcel Braekers

Aswoensdag

29/02     Sabine Van Huffel

1e zondag van de vasten: Een vasten van bekering maakt zwakke mensen veerkrachtig

Maart

 

07/03    Marcel Braekers

2e zondag van de vasten: de bijbel over veerkracht

14/03    Els Trekker

3e zondag van de vasten: veerkracht en vergeving

21/03    André Benoit

4e zondag van de vasten: veerkracht in de Ander

28/03    Ides Nicaise

5e zondag van de vasten: Zevenmaal zeventig keer vergeven

April

 

04/04    Marcel Braekers

Palmzondag: Hij is een vriend voor hem die niemand heeft
Kindernevendienst

08/04    Marcel Braekers

Witte Donderdag

09/04    Marcel Braekers

Goede Vrijdag

11/04   Marcel Braekers

Paasviering : kracht en veerkracht

18/04   Kris Gelaude

Beloken Pasen

25/04   Marcel Braekers

3e paaszondag: de weg van het geloof: de Emmausgangers
Kindernevendienst: Emmaus

Mei

 

02/05   Jacques Perquy

4e paaszondag: over de goede Herder

09/05   Marcel Braekers

5e paaszondag: over het belang van de utopie
Kindernevendienst: Moederdag

16/05  Hilde Boers

6e paaszondag: Dat wij volbrengen uw woord van vrede

20/05   Marcel Braekers

Hemelvaart van Jezus

23/05   Marcel Braekers

7e paaszondag: Ruth
Kindernevendienst: Eerste communie

30/05   Maurits Eyken (?)

Pinksteren

Juni

 

06/06   Marcel Braekers (?)

1e zondag na Pinksteren: Feest van de H. Drie-eenheid

13/06   Raf Mertens

11e zondag: Christendom en opvoeding

20/06   Marcel Braekers

12e zondag: Navolging als zichzelf verloochenen

27/06   Lut Saelens

Themaviering: Vakantie
Kindernevendienst: vakantie

Juli

 

04/07   Marcel Braekers

14e zondag: De nieuwe kleren van de keizer

11/07   Monique Van der
            Capellen

15e zondag: Wie is mijn naaste?

18/07   Marcel Braekers

16e zondag: Op bezoek bij Martha en Maria

25/07   Louis Lardinois

17e zondag:

Augustus

 

01/08    Marcel Braekers

18e zondag: Vraagt en gij zult krijgen

08/08    Rik Nuytten

Rentmeesterschap

15/08    Lut Lemmens

O.L.V. Hemelvaart

22/08    Maurits Eyken

21e zondag: En hen zal ik zenden tot de heidenen

29/08    Marcel Braekers

22e zondag: Over bescheidenheid

September

 

05/09    Sabine Van Huffel

23e zondag: Christus navolgen

12/09    Gerlinde Doyen

24e zondag: Laten we feesten, want hij was dood en is nu levend

19/09    Jan De Smet

25e zondag: Natuurbeleving

26/09    Marcel Braekers

26e zondag: Lazarus en de rijke
Kindernevendienst: Steek er je hart in

------