------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2005– 2006

                                     (Link naar andere vieringen)

September

 

04/09   Ides Nicaise

23e zondag: "Heb uw naaste lief als uzelf"

11/09   Lut Lemmens

24e zondag: Over vergeven
kindernevendienst : Geert

18/09   Marcel Braekers

25e zondag: Over rechtvaardigheid en goedheid: de milde werkgever

25/09   André Benoit

26e zondag: "Vrede zij met u"
kindernevendienst : Brigitte

Oktober

 

02/10   Marcel Braekers

27e zondag: Wat doen we met onze vrijheid?

09/10   Kris Gelaude

28e zondag:
kindernevendienst : Sabine

16/10   Marcel Braekers

29e zondag: "Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat aan God toebehoort"

23/10   Gerlinde Doyen

30e zondag: "Het voornaamste gebod"
kindernevendienst : Frank

30/10   Maurits Eycken

31e zondag: "Verbonden in eeuwigheid"

November

 

01/11   Marcel Braekers

06/11   Hilde Boers

32e zondag: "De vijf wijze en de vijf dwaze maagde"n
kindernevendienst : Siska

13/11   Wouter Vandenhole

Viering over de milleniumdoelstellingen: "Waarom wij die met weinigen bezitten wat allen toebehoort, uw woord niet doen” (Oosterhuis)

20/11   Marcel Braekers 

Laatste zondag: "Christus, koning van het heelal"
kindernevendienst : Geert

27/11   Marcel Braekers

1e zondag van de advent: "Zelfs uit duister kan leven voortkomen"

December

 

04/12   Rik Nuytten

2e zondag van de advent: "Ethisch handelen in de Wachttijd"
kindernevendienst : Sabine

11/12   Marcel Braekers

3e zondag van de advent: Johannes de Doper: "Hij moet groter worden, ik kleiner"

18/12   Herman Wouters

4e zondag van de advent: "Mij geschiede naar Uw woord"
kindernevendienst : Sabine : Eerst geloven en dan zien

24-25/05   Marcel Braekers

Kerstmis : "Uit het duister zoeken naar het licht"
op 25 december: speciale kerstviering voor de kinderen

Januari

 

01/01    Marcel Braekers

Nieuwjaarsviering (met getuigenissen van Gerlinde, Kris en Ides):

08/01    Els Trekker

1e zondag door het jaar: Het kan de berg niet schelen langs welke kant je hem beklimt
kindernevendienst : Siska

15/01    Marcel Braekers

2e zondag door het jaar: De roeping van Samuel

22/01    Jacques Perquy

3e zondag door het jaar: De roeping van Jona
kindernevendienst : Geert

29/01    Marcel Braekers

4e zondag door het jaar: Een typedag in het leven van Jezus

Februari

 

05/02     Chris Gelaude

5e zondag door het jaar: Het verhaal van Job
kindernevendienst: Brigitte

12/02     Frank Cuypers

6e zondag door het jaar: De genezing van de melaatse

19/02     Marcel Braekers

7e zondag door het jaar: Uw zonden worden u vergeven
kindernevendienst: Sabine: Dragen en gedragen worden (de lamme)

26/02     Lisette Monard

8e zondag door het jaar: Het verhaal van Ruth

Maart

 

01/03   

Aswoensdag

05/03   Paulette Serverius

1e zondag van de vasten: De rode draad
kindernevendienst: Frank (einde van de krokusvakantie)

12/03    Marcel Braekers

2e zondag van de vasten: Opgenomen in het weefsel van de geschiedenis

19/03    André Benoit

3e zondag van de vasten: Bondgenoten met het Zuiden
kindernevendienst: Siska

26/03    Marcel Braekers

4e zondag van de vasten: Herboren uit water en geest

April

 

02/04    Ides Nicaise

5e zondag van de vasten: Ik schrijf jouw gebod in mijn hart; mijn graan kiemt in jouw aarde
kindernevendienst: Geert

09/04   Marcel Braekers 

Palmzondag: Als er geen weg terug is

13/04   Marcel Braekers

Witte Donderdag: Meer dan een gedachtenis

14/04   Marcel Braekers

Goede Vrijdag: Hij maakte zich leeg voor een ander

15-16/04 Kris Gelaude

Paasviering: De weg vanuit het duister naar het licht
(16 april: speciale paasviering voor de kinderen)

23/04   Vik Doyen

2e Paaszondag: Het verhaal van de (on-)gelovige Thomas

30/04   Marcel Braekers 

3e Paaszondag: Van dagelijkse ervaring naar verrijzeniservaring
kindernevendienst : Siska

Mei

 

07/05   Sabine Van Huffel

4e Paaszondag: Over Verrijzenisgeloof en de Goede Herder

14/05   Marcel Braekers 

5e Paaszondag: De lente en Gods schepping
kindernevendienst : Brigitte

21/05   Kris Gelaude

Open kerkdag n.a.v. 30 jaar Filosofenfontein

25/05   Marcel Braekers

Hemelvaart: Leren afscheid nemen en wachten op een nieuwe tijd

28/05   Marcel Braekers

7e Paaszondag: Op weg naar Pinksteren
kindernevendienst: Sabine

Juni

 

04/06   Marcel Braekers
            en de jongeren

Pinksteren : Dat waaien van de Geest gebeurt aan ons vandaag

11/06   Lut Lemmens

Drievuldigheid / Maranatha
kindernevendienst: Frank

18/06   Ward Costermans

Het zaad en de grote boom

25/06   Rik Nuytten

Over gebed en bidden

Juli

 

02/07   Marcel Braekers

13e zondag: Zijn kracht doet leven

09/07   André Benoit

14e zondag: Neen, deze mensen zijn niet dronken, het is pas half-elf
(over de voorgangers van Filosofenfontein)

16/07   Marcel Braekers

15e zondag: De transformatie van religie en kerk

23/07   Maurits Eycken

16e zondag: Als in een wazige spiegel

29/07   Marcel Braekers

Gouden jubileum Janine en Jan

30/07   Marcel Braekers

17e zondag: Hij is brood op onze leeftocht

Augustus

 

06/08    Jacques Perquy

18e zondag: De tien bevrijdende woorden

13/08    Marcel Braekers

19e zondag: De ontmoediging van een profeet

15/08    Paulette Serverius

Maria Hemelvaart

20/08    Marcel Braekers

20e zondag: Biddend luisteren naar Gods stilte

27/08    Liesbeth Daenen

21e zondag: De leidraad van je leven

September

 

03/09    Marcel Braekers

22e zondag: Enkel wat uit de mens komt, bezoedelt de mens

10/09    Maurits Eycken

23e zondag: Een kerk voor armen

16/09    Maurits Eycken

Gouden jubileum Céline en Roger

17/09    Marcel Braekers

24e zondag: Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld

24/09    Jacques Perquy

25e zondag: Onderricht van de leerlingen

 

 

------