------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2013– 2014

(Link naar vroegere vieringen)

Oktober

 

06/10   Geert Moons

  Sint Franciscus

13/10   André Benoit

  28e zondag: Waren ze niet alle tien genezen?

20/10   Marcel Braekers

  29e zondag: Verhoort God ons gebed?

27/10   Geert Craps

  30e zondag: De ander zien (Lc. 18, 9-14)

November

 

01/11  Marcel Braekers 

  Allerheiligen

03/11  Marcel Braekers

  31e zondag: Zacheüs kom naar beneden

10/11  Jan Degraeuwe

  32e zondag: De komende tijd

17/11  Jacques Perquy

  33e zondag: De komst van de mensenzoon

24/11   Marcel Braekers

  Laatste zondag: de alfa en omega

December

 

01/12   Ides Nicaise

  1e zondag van de advent: Wakend uitzien

08/12  Marcel Braekers 

  2e zondag van de advent: Kwam van Godswege

15/12  Johan Denaeyer

  3e zondag van de advent: Johannes de Doper

22/12  

  

24/12   Marcel Braekers

  Kerstviering: het geboorteverhaal als een verbeeldingsbericht 

25/12  

 Speciale Kerstviering met de kinderen

29/12   Jef Schoenaerts en
            Lut Saelens

 "Bezield Verband": motor van de hervormingen van de Kerk in
  Vlaanderen

Januari 2014

 

05/01   Kris Gelaude

  God verschijnt onder de mensen

12/01   Frank Cuypers

 1e zondag: Voor altijd Gods beminde

19/01   Marcel Braekers

 2e zondag: Ik zag de Geest als een duif op Hem neerdalen

26/01   Lut en Anne-Lieze

 Licht in de duisternis

Februari

 

02/02   Marcel Braekers

 2 februari: Opdracht van Jezus in de tempel

09/02   Rik Nuytten

 5e zondag: Jullie zijn het zout der aarde

16/02   Marcel Braekers

 6e zondag: Ik ben gekomen om de wet ter vervulling te brengen

23/02   Jef Schoenaerts

 7e zondag: Innerlijk vrij zijn om liefde te ontvangen en liefde te geven

Maart

 

02/03  

 

09/03   Marcel Braekers

 1e zondag van de vasten: Er is een tuin

16/03   Jacques Perquy

 2e zondag van de vasten: Ga jij

23/03   Marcel Braekers

 3e zondag van de vasten: Bron van levend water

30/03   André Benoit

 4e zondag van de vasten: God kijkt niet naar het uiterlijk

April

 

06/04   Geert Craps

 Ik zal jullie mijn adem geven

13/04   Marcel Braekers

 Geen idool maar icoon van de levende God 

17/04   Marcel Braekers

 Witte Donderdag: Groeiend naar een nieuwe gemeenschap

18/04   Marcel Braekers

 Goede Vrijdag: Angst en vertrouwen

19/04   Kris Gelaude

 Paaswake: Sta op en ga

27/04   Jan Degraeuwe

 Beloken Pasen

Mei

 

04/05  Marcel Braekers

 Derde Paaszondag: De tocht van gelovigen zoals de Emmaüsgangers

11/05  Ides Nicaise

 Moederdag / Maria

18/05  Marcel/Gerlinde/Roel

 5e Paaszondag: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

25/05  Herman Wouters

 De vijfde pijler

29/05  Marcel Braekers

 Hemelvaart: de zegenende afwezige

Juni

 

01/06  Jef Schoenaerts

 "Dat wij het uithouden en niet om niemand"

08/06  Jef Schoenaerts

 "Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar"

15/06  Lut Lemmens

 In de voetsporen van Mozes en Jezus

22/06  Sabine Van Huffel

 13e zondag: Sacramentsdag

29/06  Marcel Braekers

 Feest van Petrus en Paulus

Juli

 

06/07  Rik Nuytten

 "Mijn juk is licht om dragen"

13/07  Marcel Braekers

 15e zondag: De parabel van de zaaier

20/07  Lut Saelens

 16e zondag: Zo klein als een mosterdzaadje

27/07 Marcel Braekers

 17e zondag: Hij sprak tot hen in parabels

Augustus

 

03/08 Lisette Monard

 18e zondag: Het delen van brood

10/08 Marcel Braekers

 19e zondag: Over water wandelen

15/08 Marcel Braekers

 Hoogfeest van Maria

17/08 Gond Mertens

 20e zondag: Ontmoeting met de Kanaänitische vrouw

24/08 Marcel Braekers

 21e zondag: Wie zeg jij dat ik ben?

31/08 Ides Nicaise

 Met vrede gegroet

September

  

07/09 Kris Gelaude

 Een zachte plek in mijn bestaan

14/09 Jacques Perquy

 Godsbeelden

21/09

  

28/09 André Benoit

 Over hoop
------