------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2010– 2011

(Link naar vroegere vieringen)

Oktober

 

02/10   Marcel Braekers

Huwelijksviering Annelieze en Bob

03/10   Marcel Braekers

27e zondag: God zonder projecties

10/10   Kris Gelaude

28e zondag: In naam van de liefde

17/10   Marcel Braekers

29e zondag: Het gebed van de weduwe

24/10   Jacques Perquy

30e zondag: Waarheen met de Kerk

November

 

01/11   Marcel Braekers

07/11   Jef Schoenaerts

Gelovig zijn als een "porteur d'écoute"

14/11   Marcel Braekers

33e zondag: De verschrikking van de eindtijd

21/11   Jan Degraeuwe

Brief aan de Kolossenzen: Gegrepen door Christus

28/11   Marcel Braekers

1e zondag van de advent: Werk armoede weg

December

 

05/12   Jacques Perquy

2e zondag: Hoe gaan we om met de vreemdelingen?

12/12   Marcel Braekers

3e zondag: Hoe kijken vreemdelingen naar ons?

19/12   Ides Nicaise

4e zondag: Geen plaats in de herberg: uw volk is mijn volk!

24-25/12   Marcel Braekers

Kerstviering

26/12   Marcel Braekers

Feest van de H. Familie

Januari 2011

 

02/01   Lut Saelens

Op zoek naar het kind

09/01  Geert Moons

1e zondag: Doop van Jezus

16/01  Geert Craps 

2e zondag: Realiteit en ritueel: zie het Lam Gods

23/01   André Benoit

3e zondag: Van crisis in de Kerk tot nieuwe vormen van christen zijn

30/01  Marcel Braekers

4e zondag: Begin van de Bergrede

Februari

 

06/02  Jef Schoenaerts 

5e zondag: Gij zijt het licht der wereld: de lichtbron als ijkpunt

13/02  Marcel Braekers

6e zondag: De bergrede als bevrijdende ethiek

20/02  Geert Craps

7e zondag: Bemin je vijand

27/02  Marcel Braekers

8e zondag: Wees onbezorgd

Maart

 

06/03  Jan Degraeuwe

9e zondag: De nauwe poort naar het echte leven

13/03  Marcel Braekers

1e zondag van de vasten: Hagaruka: Sta op!

20/03  Lut, Vik, Gerlinde

2e zondag van de vasten: Hagaruka: Sta op in Burundi

27/03  Marcel Braekers

3e zondag van de vasten: Een bevrijdend gesprek

April

 

03/04  André Benoit

4e zondag van de vasten: Sta op, je bent tot meer geroepen

09/04  Marcel Braekers

Uitvaart van Louis Lardinois

10/04  Arnout Malfliet

5e zondag van de vasten: Hagaruka: Sta op! (de derde dag)

14/04  Marcel Braekers en
           Kris Gelaude

Uitvaart van Maurits Eycken

17/04  Marcel Braekers

Palmzondag: van verering naar verachting

21/04  Marcel Braekers

Witte Donderdag: Zijn testament

22/04  Marcel Braekers

Goede Vrijdag: Onze last heeft Hij gedragen

23/04  Marcel Braekers

Paasviering: Gods antwoord op onze eindigheid

Mei

 

01/05 Liesbeth Dhaene

Thomas en geloven

08/05 Frank Cuypers

Het Emmaüsverhaal

15/05 Johan Denaeyer

De goede herder en zijn schapen

22/05 Lut Lemmens

Ik ben de Vader en de Vader is in Mij: Jezus' aanwezigheid in onszelf

Juni

 

02/06 Marcel Braekers

Hemelvaart: verlaten of getroost?

05/06 Jan Degraeuwe

Afscheid: weggaan en toch de band behouden

12/06 Geert Craps en de
           jongeren

Pinksterviering : jonge passie

19/06 Sabine Van Huffel

De Goddelijke Drie-eenheid

26/06 Rik Nuytten

Sacramentsdag

Juli

 

03/07 Herman Wouters

14e zondag: Het koninkrijk Gods heeft jullie bereikt

10/07 Marcel Braekers

15e zondag: De parabel van de zaaier over de mildheid van Gods
 aanbod

17/07 Lisette Monard

16e zondag: De blauwe korenbloem

24/07 Marcel Braekers

17e zondag: Vol vreugde verkocht hij alles om die akker te kunnen kopen

31/07 Hilde Boers

18e zondag: Overvloed

Augustus

 

07/08 Kris Gelaude

19e zondag: De angst voorbij

15/08 Marcel Braekers

Maria opgenomen in de hemel

21/08 Gonda Mertens

21e zondag: Wie zegt gij dat ik ben?

28/08 Marcel Braekers

22e zondag: Zijn leven om Hem verliezen

September

 

04/09 Ides Nicaise

Het nieuwe gelaat van de Islam

11/09 Jacques Perquy

24e zondag: Wie werken in de wijngaard?

18/09 Marcel Braekers

25e zondag: Over een milde gever en jaloerse ontvangers

25/09 Johan Denaeyer

Vergeving
------