top
------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Vieringen 2019– 2020

(Link naar vroegere vieringen)

Oktober

 06/10 Rik Nuytten
 27e zondag (2019) – Geef ons meer geloof
 13/10 Marcel Braekers
 28e zondag (2019) – Dankend in het leven staan
 20/10 Jan Degraeuwe
 29e zondag (2019) – De weduwe en het koninkrijk van God
 27/10 Olivier Riaudel
 30e zondag (2019) – Met lege handen voor God staan
November

 01/11 Jacques Perquy
 Allerheiligen
 03/11 Marcel Braekers
 31e zondag (2019) – Verlangen om verlangd te worden - Zacheüs
 wordt gezien

 10/11 Jef Schoenaerts
 32e zondag (2019) – Hemel en aarde door niets of niemand
  te scheiden….

 17/11 Marcel Braekers
 33e zondag (2019) – Hoe stand houden in de verschrikking?
 24/11 Ria verschueren
 33e zondag (2019) – In zo’n land wil je zijn
December

 01/12 Marcel Braekers
 1e zondag Advent (2019) – Wachtend verwachten
 08/12 Geert Craps
 2e zondag Advent (2019) – Roepen in de woestijn!
 15/12 Marcel Braekers  3e zondag Advent (2019) – Zijn we op de goede weg?
 22/12 Kris Gelaude
 4e zondag Advent (2019) – Kwetsbaar vertrouwen
 24/12 Marcel Braekers
 Kerstmis (2019) - Stiller dan stil
 29/12 Ides Nicaise
 Feest van de Heilige Familie (2019)
Januari

 05/01 Maggy Rubens
 Verschijning van de Heer (2019)
 12/01 Marcel Braekers  De doop van Jezus (2020) - De vervulling van Gods gerechtigheid
 19/01 Frank Cuypers
 2e zondag kersttijd (2020): Het Lam Gods straalt als nooit tevoren
 26/01 Marcel Braekers
 3e zondag kersttijd (2020): Terstond volgden ze Hem
Februari

 02/02 Herman Wouters
 Lichtmis (2020)
 09/02 Marcel Braekers
 5e zondag kersttijd (2020) – Gelukkig wie nederig van hart zijn
 16/02 Jan Degraeuwe
 6e zondag kersttijd (2020) - Zoeter dan honing
 23/02 Tom Nys
 7e zondag kersttijd (2020) - Gods geest woont in ons
Maart

 01/03 Marcel Braekers
 1e zondag vasten (2020) - Hoe gaan we op weg?
 08/03 Jacques Perquy
 2e zondag vasten (2020) -We delen roeping, visioen, belofte
 15/03 Marcel Braekers  3e zondag vasten (2020) - Heer, geef me water dat geen dorst meer geeft
 22/03 Rik Nuytten  4e zondag vasten (2020) - Zien met de ogen van de Oneindige
 29/03 Jef Schoenaerts
 5e zondag vasten (2020) - Gewekt worden én opstaan
April (Corona)

 05/04 Marcel Braekers  Palmzondag (2020) - Sluit niet je hart
 09/04 Marcel Braekers  Witte Donderdag (2020)
 10/04 Kris Gelaude
 Goede Vrijdag 2020 -  De diepste stilte
 12/04 Marcel Braekers
 Pasen (2020) – vertellen wat je ziet
 26/04 Marcel Braekers  2e zondag Paastijd (2020) - Emmaüsgangers
Mei (Corona lockdown)

 17/05 Rik Nuytten
 6e zondag Paastijd (2020) - Ik zal een helper sturen
 21/05 MarcelBraekers
 Hemelvaart (2020)
 24/05 Ides Nicaise
 7e zondag Paastijd (2020) - Hunkeren naar een misviering
 30/05 Hendrik, Jan, Jef
 Vigilie van Pinksteren (2020)
 31/05 Hendrik, Jan, Jef
 Pinksteren (2020) in de Coronatijd
Juni (Corona lockdown)
 07/06 Frank Cuypers  Drievuldigheidszondag (2020) Thuiskomen in de bubbel van de
 Drie-Eenheid

 14/06 Sabine Van Huffel
 Sacramentsdag (2020) - Levend brood uit de hemel
 28/06 Ria verschueren
 13e zondag (2020) - Jezus volgen: ruimte scheppen
Juli (Corona lockdown)
 12/07 Jacques Perquy
 15e zondag (2020) - Een zaaier ging uit om te zaaien
 19/07 Jef Schoenaerts
 16e zondag (2020) - Het koninkrijk der hemelen gebeurt waar vogels
 van  allerlei pluimage zich kunnen nestelen
 26/07 Gonda Mertens
 17e zondag (2020) - Het rijk Gods
Augustus (Corona)

 02/08 Marcel Braekers
 18e zondag (2020) - Geef gij hun te eten
 08/08 Marcel Braekers  Feest van Dominicus (2020) - Spreken zonder masker?
 09/08 Sabine Van Huffel  19e zondag (2020) - Samen in hetzelfde schuitje
 15/08 Lisette Monard
 15 augustus (2020) -  Onze-Lieve -Vrouw Hemelvaart
 23/08 Jef VdB en Ides
 21e zondag (2020) - Wie is Jezus voor mij – en wie ben ik voor hem?
 30/08 Ria verschueren
 22e zondag (2020) - Wie luisterend leeft, hoort het Woord
September

 06/09 Jef Schoenaerts
 23e zondag (2020) - De weldadige kracht van een zachtmoedige
  omarming

 13/09 Marcel Braekers
 24e zondag (2020) - Leven geven door te vergeven
 27/09 Marcel Braekers  26e zondag (2020) - De weg die Jezus ging
Oktober

 04/10 Rik Nuytten
 27e zondag (2020) - De wijngaard van de heer
 11/10 Marcel Braekers  28e zondag (2020) - Genodigd aan de feesttafel
 18/10 Lut Saelens
 29e zondag (2020) - Geef aan God wat God toebehoort
 25/10 Jacques Perquy
 30e zondag (2020) - Jullie waren zelf vreemdelingen
November (Corona)
 01/11 Marcel Braekers
 Feest van Allerheiligen (2020) – Laat niet de tweede dood over ons
 komen

 08/11 Ides Nicaise
 Zoom-viering: De wijze en dwaze meisjes
 22/11 Herman Wouters
 Zoom  viering: Feest van Christus Koning
------

klok